Bedrijfseconomisch ontslag

In alle gevallen waarin bedrijfsomstandigheden de aanleiding voor het ontslag zijn, spreekt men van bedrijfseconomisch ontslag.

 • Wanneer kan ik wegens een bedrijfseconomische reden ontslagen worden?

  Wanneer kan ik wegens een bedrijfseconomische reden ontslagen worden?

  Je kunt pas wegens een bedrijfseconomische reden ontslagen worden als er aan 3 voorwaarden voldaan is. Je werkgever moet een overtuigende bedrijfseconomische ontslagreden hebben, hij moet jou op de juiste grond[...]

 • Afspiegelingsbeginsel

  Afspiegelingsbeginsel: wat is het en hoe werkt het?

  Het afspiegelingsbeginsel is een wettelijk voorgeschreven selectiemethode die jouw werkgever moet toepassen om te bepalen wie er om bedrijfseconomische redenen ontslagen mag worden. Deze selectiemethode hoeft alleen toegepast te worden[...]

 • Ontslag wegens faillissement

  Als je werkgever in grote financiële moeilijkheden verkeert, kan door een rechtbank het faillissement worden uitgesproken. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarbij je werkgever niet langer in staat is om zijn schulden te voldoen.
 • Redelijke ontslaggrond

  Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen ontslagen worden als zijn werkgever aannemelijk kan maken dat er sprake is van een ‘redelijke grond’. De wet kent acht van deze redelijke ontslaggronden.
 • UWV rekent in arbeidsplaatsen, niet in fte’s

  Er is sprake van een bedrijfseconomische ontslagreden als voldaan is aan een aantal cumulatieve voorwaarden. Om te beginnen moeten er dus een of meerdere arbeidsplaatsen vervallen.
 • Verschillende bedrijfseconomische omstandigheden

  Er kunnen verschillende omstandigheden zijn die aanleiding geven tot een bedrijfseconomisch ontslag. Het bekendste voorbeeld is de onderneming die te kampen heeft met slechte financiële resultaten.
 • Maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering

  Een werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de getroffen maatregelen doelmatig zijn. Dat betekent dat het UWV ervan overtuigd moet zijn dat de getroffen maatregelen (de reorganisatie, het laten vervallen van arbeidsplaatsen) ook daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het doel, bijvoorbeeld het[...]
 • Deeltijdontslag

  Een werkgever wil er soms voor willen kiezen om een werknemer niet volledig te ontslaan, maar slechts gedeeltelijk. De werkgever wil als het ware alleen de arbeidsomvang terugbrengen, bijvoorbeeld omdat er minder werk is. Kan dit?
 • Uitbesteden van werkzaamheden

  Ook het uitbesteden van bepaalde activiteiten of werkzaamheden kan voor een werkgever een reden zijn om voor een of meer werknemers een ontslagvergunning aan te vragen.
 • Is een werkgever verplicht om financiële gegevens aan het UWV te sturen?

  Of een werkgever verplicht is financiële gegevens naar het UWV te sturen , is afhankelijk van de aangevoerde ontslagreden.
 • Herplaatsing en redelijke herplaatsingstermijn

  Naast een toets op de bedrijfseconomische reden en een check op de juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel zal het UWV bij een ontslagaanvraag ook controleren of de werkgever geprobeerd heeft om de boventallige werknemer te herplaatsen.
 • Herplaatsing: niet alleen kijken naar vacatures

  Natuurlijk moet je bij herplaatsing in de eerste plaats kijken naar openstaande vacatures of vacatures die gedurende de herplaatsingstermijn (mogelijk) zullen ontstaan. Maar de herplaatsingsverplichting gaat nog een stuk verder.
 • Herplaatsing binnen een concern

  Als een onderneming deel uitmaakt van een groep (concern), dan moet voor de herplaatsing ook gekeken worden naar andere ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.
 • Herplaatsing en passende functie

  Bij herplaatsing draait het steeds om de vraag of er sprake is van een passende functie.
 • Herplaatsing en aanvullende scholing

  Het UWV zal niet alleen kijken of een bepaalde functie passend is, maar ook of een functie gedurende de herplaatsingstermijn passend te maken is met behulp van aanvullende scholing.
 • Herplaatsing: meer kandidaten dan vacatures. Wie krijgt de functie?

  Nu kan het natuurlijk voor komen dat er meer geschikte kandidaten zijn voor één vacature of functie.
 • Ontslagprocedure UWV: de ontslagformulieren A, B en C

  De ontslagprocedure bij het UWV verloopt schriftelijk en voor een deel digitaal. Je bent als werkgever verplicht om bij een ontslagaanvraag via het UWV gebruik te maken van een drietal webformulieren van het UWV (formulier A, B en C).
 • Ontslagprocedure UWV: 14 dagen stilleggen

  Als het UWV de ingediende ontslagformulieren als compleet beoordeelt, worden de stukken doorgestuurd naar de werknemer. De werknemer krijgt vervolgens twee weken de tijd om aan de hand van een formulier en een eventuele toelichting verweer te voeren tegen de ontslagaanvraag.
 • UWV controleert of er sprake is van een opzegverbod

  In sommige gevallen is er sprake van een opzegverbod. In dat geval kun je als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen.
 • Reorganiseren en zieke werknemers

  Als er sprake is van een reorganisatie kun je als werkgever eigenlijk geen afscheid nemen van een zieke werknemer, ook niet als deze werknemer op basis van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag geselecteerd zou moeten worden.
 • De beslissing van het UWV: wel of geen ontslagtoestemming?

  De beslissing van het UWV op de ontslagaanvraag wordt schriftelijk en gelijktijdig aan de werknemer en de werkgever gezonden. Als het UWV toestemming geeft om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te zeggen spreken we ook wel van een ontslagvergunning.
 • In beroep bij de kantonrechter

  Als het UWV de gevraagde ontslagvergunning weigert, kan de werkgever de zaak opnieuw ter beoordeling aan de kantonrechter voorleggen. De werkgever moet dit uiterlijk binnen twee maanden na de beslissing van het UWV doen.
 • Wederindiensttredingsvoorwaarde, wat is dat?

  Als de werkgever van het UWV een ontslagvergunning heeft gekregen en het dienstverband van de werknemer is opgezegd, mag de werkgever vanaf het moment van opzegging gedurende 26 weken geen andere werknemers of zzp’ers aantrekken voor hetzelfde werk. Dit wordt ook wel de wederindiensttredingsvoorwaarde[...]
Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1304 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder