10 meest gestelde vragen over het sociaal plan van Philips

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 13 februari 2023

Philips kondigde in januari 2023 een wereldwijde ontslagronde aan. In Nederland zullen 1.100 banen geschrapt worden en voor veel Philips-medewerkers is een ontslag onvermijdelijk. Om de gevolgen van dit ontslag te verzachten heeft Philips een sociaal plan opgesteld. Dit sociaal plan roept een aantal vragen op en de tien meest gestelde vragen (en antwoorden) hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

De tien meest gestelde vragen (en antwoorden):

1. Op wie is dit sociaal plan van toepassing?

Het (centraal) sociaal plan van Philips is van toepassing op alle medewerkers van Philips met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die onder de CAO Philips vallen.

2. Op welke ontslagvergoeding heb ik volgens het sociaal plan recht?

Uitgangspunt is een ontslagvergoeding op basis van de transitievergoeding volgens de regels van 2018 en met een correctiefactor van 1,85. Via deze tool kun je deze “oude” transitievergoeding berekenen.

 

Maar als je op 1 januari 2015 al bij Philips in dienst was, heb je mogelijk recht op een hogere ontslagvergoeding. Er wordt dan eerst gekeken naar de oude kantonrechtersformule voor je dienstjaren tot aan 1 januari 2015. Daar bovenop geldt dat dienstjaren vanaf 1 januari 2019 voor 0,25 tellen. Als deze twee componenten samen tot een hoger resultaat leiden dan de oude transitievergoeding met een factor van 1,85, dan heb je recht op dit hogere resultaat.

 

Let op: als je gebruik maakt van de vrijwillige vertrekregeling (zie vraag 5) dan wordt voor de oude kantonrechtersformule een factor van 0,65 toegepast. Als je gebruik wilt maken van de plaatsmakersregeling (zie vraag 6) dan geldt voor de oude kantonrechtersformule een correctiefactor van 0,5.

 

Vragen over de berekening van de juiste ontslagvergoeding? Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht

3. Welke looncomponenten tellen mee voor de berekening van mijn ontslagvergoeding?

Bij de berekening van de ontslagvergoeding wordt gekeken naar je bruto maandsalaris op de laatste dag van je arbeidsovereenkomst. Bij dit maandsalaris is inbegrepen (indien van toepassing): vakantietoeslag, vaste overwerktoeslag, vaste bijzondere urentoeslag, ploegentoeslag en ploegentoeslaggarantie, inkomensafbouwregeling.

4. Welke begeleidingsmogelijkheden naar ander werk biedt het sociaal plan?

Het sociaal plan van Philips biedt medewerkers de mogelijkheid om gedurende 6 maanden gebruik te maken van een begeleidingstraject van-werk-naar-werk. De kosten voor dit traject mogen maximaal € 2.500 exclusief btw bedragen. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een opleidingsbudget van maximaal € 7.000 exclusief btw. De betreffende opleiding moet wel bijdragen aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van de medewerker.

5. Wat houdt de vrijwillige vertrekregeling in?

Philips kan voor bepaalde functiecategorieën een vrijwillige vertrekregeling openstellen. Als je gebruik wilt maken van deze vrijwillige vertrekregeling kun je daartoe een verzoek indienen. Philips beslist op dit verzoek en bij een akkoord wordt er een vaststellingsovereenkomst aangeboden en kun je aanspraak maken op een ontslagvergoeding zoals beschreven bij vraag 2.

6. Wat houdt de plaatsmakersregeling in?

Als je niet voor ontslag bent aangewezen, maar je valt in een leeftijdsgroep van een uitwisselbare functie waarbinnen collega’s wel zijn aangezegd, dan kun je een verzoek in dienen om in de plaats van een collega voor ontslag in aanmerking te komen.

 

Ook bij deze regeling geldt dat je er alleen gebruik van kunt maken als Philips het verzoek honoreert. De bedoeling van de plaatsmakersregeling is dat een andere collega (die eigenlijk ontslagen zou worden) zijn baan bij Philips kan behouden.

 

Als jouw verzoek goedgekeurd wordt, krijg je een vaststellingsovereenkomst aangeboden en heb je recht op een ontslagvergoeding zoals beschreven bij vraag 2.

7. Waar kan ik bezwaar maken als ik het met (de toepassing van) het sociaal plan niet eens ben?

Het sociaal plan van Philips kent een zogenaamde begeleidingscommissie die op verzoek een advies aan Philips kan uitbrengen over de toepassing van het sociaal plan op jouw specifieke situatie. Wij raden je aan om bij vragen of bezwaren over het sociaal plan eerst vrijblijvend contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Zij kunnen je waarschijnlijk vrij snel informeren over de (on)mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

8. Ik heb op grond van het sociaal plan een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Kunnen jullie me hierover adviseren?

Uiteraard, we hebben dit al veel vaker gedaan en zijn bekend met de ins en outs van het sociaal plan van Philips. Bel of mail ons als je wilt dat we jouw vaststellingsovereenkomst juridisch controleren. Doe dit uiteraard voordat je de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.

9. Hoe lang loopt het Philips sociaal plan nog?

Het huidige sociaal plan van Philips heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. Het is van toepassing om medewerkers die tijdens de looptijd te horen hebben gekregen dat zijn of haar arbeidsplaats zal vervallen.

10. Ben ik na mijn ontslag nog gebonden aan mijn non-concurrentiebeding?

Nee, in het sociaal plan is geregeld dat een non-concurrentiebeding (in principe) komt te vervallen. Dit zal expliciet in de vaststellingsovereenkomst opgenomen worden.