Wanneer kan een werknemer op staande voet ontslagen worden?

Ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst (meestal door de werkgever) met onmiddellijke ingang. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen. Het ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.

Voor een ontslag op staande voet hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst dus met onmiddellijke ingang.

De werknemer die op staande voet ontslagen is, verliest dus per direct zijn baan en zijn inkomen. Ook zal, als het ontslag op staande voet terecht gegeven is, de werknemer geen recht hebben op een WW-uitkering. Juist vanwege de ernstige gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer heeft, bepalen de regels van het ontslagrecht dat ontslag op staande voet aan een aantal strikte voorwaarden moet voldoen:

1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
2. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.
3. De dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden.

Als het ontslag op staande voet niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag vernietigbaar. De werknemer kan dit ontslag dan via de rechter met succes aanvechten.

Heb je ontslag op staande voet gekregen en wil je weten hoe je er juridisch voorstaat? Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of heb je ondersteuning nodig in een ontslagzaak?

Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Voorwaarde 1: een dringende reden

Een ontslag op staande voet kan pas gegeven worden als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. U moet hierbij denken aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer zoals: diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Ook werkweigering kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.

Volgens de officiële wettekst moet het gaan om:

‘…daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan.’

Per geval zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van een dringende reden. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval meegewogen worden. Als het gaat om gedragingen als diefstal, verduistering, frauduleus handelen of mishandeling van collega’s en/of leidinggevenden dan zal een ontslag op staande voet meestal gerechtvaardigd zijn. Maar in veel gevallen is een zaak niet zo zwart/wit. Daarbij geldt dat een rechter ontslag op staande voet als “ultimum remedium” beschouwt. Met andere woorden: ontslag op staande voet kan alleen gegeven worden als duidelijk is dat de gedragingen van de werknemer zo ernstig zijn dat een “normaal” ontslag niet aan de orde is. Uit de rechtspraak blijkt dat nogal wat werkgevers te lichtvaardig besluiten om in een bepaalde zaak ontslag op staande voet te geven. In de Ontslagchecker vindt u onder het tabblad Rechtspraak een groot aantal voorbeelden van zaken waarin een rechter ontslag op staande voet wel of juist niet gerechtvaardigd vindt.

Voorwaarde 2: het ontslag moet onverwijld gegeven zijn

Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever direct na het bewuste incident of de verwijtbare gedraging van de werknemer moet overgaan tot ontslag op staande voet. De werkgever mag dus niet stilzitten en afwachten en bijvoorbeeld een paar dagen later besluiten de werknemer alsnog op staande voet te ontslaan. Wel mag de werkgever een bepaalde gedraging onderzoeken om vast te stellen of er inderdaad aanleiding is voor ontslag op staande voet.

Een voorbeeld.
Een winkelbedrijf komt er op 15 april achter dat een van de medewerkers gestolen heeft. Dit incident wordt een week later besproken in het managementteam. Vervolgens wordt weer drie dagen later besloten om de medewerker op staande voet te ontslaan. Dit ontslag voldoet niet meer aan de voorwaarde van “onverwijldheid“. De kans is groot dat de werknemer dit ontslag met succes kan aanvechten.

Nog een voorbeeld.
Een verzekeringsmaatschappij verdenkt een medewerker van de financiële administratie van fraude. Op 25 augustus wordt de medewerker op non-actief gesteld en wordt een diepgaand financieel onderzoek ingesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn op 15 september bekend. Op 16 september wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Dit ontslag voldoet wel aan de voorwaarde van onverwijldheid.

Voorwaarde 3: de dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden

De werknemer heeft er recht op om te weten waarom hij op staande voet ontslagen wordt. De werkgever is dan ook verplicht om bij het ontslag op staande voet direct duidelijk te maken op grond waarvan dit ontslag op staande voet gegeven wordt. Op die manier heeft de werknemer de mogelijkheid om zich tegen het ontslag te verweren en kan hij, meestal met behulp van een juridisch adviseur, een inschatting maken over de juistheid van het gegeven ontslag.

Voor een werkgever is het van groot belang om de reden van het ontslag op staande voet zorgvuldig te formuleren. Deze reden mag in een later stadium namelijk niet meer aangepast of aangevuld worden.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten of je op staande voet ontslagen kunt worden? Gebruik dan de Ontslagchecker, een online tool waarmee je binnen enkele minuten kunt bepalen of ontslag wel of niet mogelijk is.

Heb je een vraag over ontslag op staande voet of wil je je eigen situatie voorleggen aan een arbeidsrechtspecialist? Neem gerust eens contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder