Hoe hoog is de WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is in de eerste twee maanden gelijk aan 75% van het dagloon. Vanaf maand drie bedraagt de WW-uitkering 70% van het dagloon.

Het dagloon is in principe het gemiddelde loon dat u als werknemer per dag verdiende. Uitgangspunt daarbij is het loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

Er wordt bovendien gekeken naar het zogenaamde SV-loon. Dit is het loon waarover premies sociale verzekeringen betaald zijn. Bonussen tellen hiervoor meestal wel mee, onkostenvergoedingen niet.

Berekening van het dagloon

Bij de berekening van het dagloon wordt uitgegaan van 261 werkdagen per jaar of 21,75 werkdagen per maand. Als uw SV-loon dus 3.000 euro bruto bedraagt, dan bedraagt uw dagloon 137,93 euro bruto. Let op: uw brutoloon op uw salarisstrook is niet altijd gelijk aan uw SV-loon. Bovendien zal op een salarisstrook over een bepaalde maand meestal nog geen rekening gehouden zijn met de vakantietoeslag.

Een voorbeeld
Het brutoloon van Marjan bedraagt 3.500 euro per maand. Op haar loonstrook van februari staat een SV-loon van 3.540 euro. Om haar dagloon te berekenen moet Marjan uitgaan van het SV-loon van 3.540 euro + 8% vakantietoeslag = 3.823,20 euro bruto. Haar dagloon bedraagt dan 3.823,20 : 21,75 = 175,78 euro bruto.

Maximum dagloon

Er geldt wel een maximum aan uw dagloon. Dit maximum wordt meestal twee keer per jaar vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken. Met ingang van 1 januari 2021 bedraagt het maximum dagloon 223,40 euro bruto (inclusief vakantietoeslag). Als u dus meer verdient dat dit maximum dagloon, dan ontvangt u over het meerdere geen WW-uitkering.

Een voorbeeld
Hendrik heeft een SV-loon van 5.500 euro bruto per maand inclusief vakantietoeslag. Dit levert een dagloon op van 5.500 : 21,75 = 252,87 euro. Omdat dit meer is dan het maximum dagloon van 223,40 euro zal Hendrik een WW-uitkering krijgen op basis van het maximum dagloon.

De eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering voor Hendrik dan dus 75% x 223,40 x 21,75 = 3.644,21 euro bruto inclusief vakantietoeslag. Vanaf maand drie bedraagt de WW-uitkering dus 70% x 223,40 x 21,75 = 3.401,27 euro bruto.

Let op: de vakantietoeslag wordt door het UWV een keer per jaar in de maand mei uitgekeerd.

WW-uitkering snel berekenen?

Via deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoe hoog en hoe lang uw WW-uitkering is.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1304 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder