Bereken snel de duur en hoogte van je WW-uitkering

Deze tool geeft je een indicatie van de duur en hoogte is van jouw WW-uitkering. Lees hieronder hoe de berekening tot stand komt. Wanneer je precies recht hebt op WW lees je in dit uitgebreide artikel over de WW-uitkering. De WW-rekentool berekent de indicatieve uitkeringsbedragen per maand exclusief vakantietoeslag aan. Het UWV keert deze vakantietoeslag van 8% uit in de maand mei.

Bereken mijn WW uitkering


Hoe wordt de duur van de WW-uitkering berekend?

De WW-uitkering bestaat uit een basisuitkering van 3 maanden en (eventueel) een verlengde uitkering die afhankelijk is van de duur van je arbeidsverleden. In totaal kun je maximaal recht hebben op een WW-uitkering voor de duur van 24 maanden. De WW-rekentool berekent de duur van jouw WW-uitkering in 5 stappen:
  1. Om een basisuitkering van 3 maanden te ontvangen moet je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag minimaal 26 weken gewerkt hebben. Dit wordt ook wel de weken-eis genoemd.
  2. Om in aanmerking te komen voor de verlengde WW-uitkering moet je in de 5 jaren voorafgaand aan het jaar van je ontslag, minimaal gedurende 4 jaren gewerkt hebben. Dit wordt ook wel de jaren-eis genoemd. Een jaar telt al mee als je in dat jaar minimaal 208 uur aan loon hebt ontvangen.
  3. Als je voldoet aan de jaren-eis, heb je voor elk jaar aan arbeidsverleden tot 10 jaar recht op 1 maand aan WW-uitkering. Vanaf 10 jaar aan arbeidsverleden geldt een opbouw van ½ maand aan WW-uitkering per jaar.
  4. Het arbeidsverleden wordt berekend aan de hand van de optelsom van een fictief arbeidsverleden en een feitelijk arbeidsverleden.
  5. De maximale WW-uitkering bedraagt 24 maanden.

Hoe wordt de hoogte van de WW-uitkering berekend?

De hoogte van je WW-uitkering bedraagt over de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Vanaf maand 3 is de hoogte van je WW-uitkering 70% van je dagloon. De WW-rekentool berekent de hoogte van jouw WW-uitkering in 3 stappen:
  1. Aan de hand van het ingevoerde maandloon, rekent de tool uit wat jouw dagloon is. Daarbij wordt uitgegaan van gemiddeld 21,75 werkdagen per maand.
  2. De rekentool houdt daarbij rekening met het maximum dagloon per 1 januari 2021 van € 225,57 inclusief vakantietoeslag. Als jouw dagloon dus hoger is dan dit maximum, krijg je over het meerdere geen hogere WW-uitkering.
  3. De rekentool neemt vervolgens op maandbasis 75% (voor de eerste 3 maanden) respectievelijk 70% (vanaf maand 3) van dit dagloon als indicatie voor jouw WW-uitkering. De vakantietoeslag van 8% wordt hiervan afgetrokken omdat je die door het UWV separaat in mei krijgt uitbetaald.

Voorbeeld: zó wordt de duur en hoogte van de WW-uitkering berekend

Stel je hebt een arbeidsverleden van 14 jaar en je meest recente maandsalaris inclusief vakantietoeslag bedraagt € 4.000 bruto. Als je voldoet aan de weken-eis en de jaren-eis heb je recht op verlengde WW-uitkering van 12 maanden (10 jaar x 1 + 4 jaar x ½). Een maandsalaris van € 4.000 bruto levert een dagloon van € 183,91 op. De eerste 3 maanden heb je recht op een uitkering van 75% van dit dagloon. Op maandbasis is dat 75% x 183,91 x 21,75 werkdagen = € 3.000,03 bruto inclusief vakantietoeslag. Exclusief vakantietoeslag gaat het dus om een bedrag van € 2.777.81 bruto. Gedurende maand 4 tot en met 12 heb je recht op 70% van het dagloon. De WW-uitkering bedraagt dan € 2.800,03 bruto inclusief vakantietoeslag per maand. Exclusief vakantietoeslag is dat € 2.592,62 bruto per maand.

Voorbeeld van een berekening via de rekentool

Wat krijg je als je een berekening van je WW-uitkering maakt met onze rekentool? Hieronder zie je een voorbeeld van iemand met een arbeidsverleden van 14 jaar en een jaarinkomen van € 48.000,-   Voorbeeld berekening hoogte en duur WW-uitkering
Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1313 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder