Bereken snel de duur en hoogte
van je WW-uitkering in 2022

Deze tool geeft je een indicatie van de duur en hoogte van jouw WW-uitkering. De WW-rekentool berekent de indicatieve uitkeringsbedragen per maand exclusief vakantietoeslag. Het UWV keert deze vakantietoeslag van 8% uit in de maand mei.

 

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze dan altijd controleren door onze arbeidsrecht specialisten. Uiteraard kunnen zij je ook bijstaan in een ontslagprocedure. Wil je weten of ontslag in jouw situatie wel of niet is toegestaan? Gebruik dan de onze Ontslagchecker.
Hoe wordt de duur van de WW-uitkering berekend?

De WW-uitkering bestaat uit een basisuitkering van 3 maanden en (eventueel) een verlengde uitkering die afhankelijk is van de duur van je arbeidsverleden. In totaal kun je maximaal recht hebben op een WW-uitkering voor de duur van 24 maanden. De rekentool berekent de duur van jouw WW-uitkering in 5 stappen:

 

     1. Om een basisuitkering van 3 maanden te ontvangen moet je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag minimaal 26 weken gewerkt hebben. Dit wordt ook wel de weken-eis genoemd.
     2. Om in aanmerking te komen voor de verlengde WW-uitkering moet je in de 5 jaren voorafgaand aan het jaar van je ontslag, minimaal gedurende 4 jaren gewerkt hebben. Dit wordt ook wel de jaren-eis genoemd. Een jaar telt al mee als je in dat jaar minimaal 208 uur aan loon hebt ontvangen.
     3. Als je voldoet aan de jaren-eis, heb je voor elk jaar aan arbeidsverleden tot 10 jaar recht op 1 maand aan WW-uitkering. Vanaf 10 jaar aan arbeidsverleden geldt een opbouw van ½ maand aan WW-uitkering per jaar.
     4. Het arbeidsverleden wordt berekend aan de hand van de optelsom van een fictief arbeidsverleden en een feitelijk arbeidsverleden.
     5. De maximale WW-uitkering bedraagt 24 maanden.

Hoe wordt de hoogte van de WW-uitkering berekend?

De hoogte van je WW-uitkering bedraagt over de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Vanaf maand 3 is de hoogte van je WW-uitkering 70% van je dagloon. De WW-rekentool berekent de hoogte van jouw WW-uitkering in 3 stappen:

 

     1. Aan de hand van het ingevoerde maandloon, rekent de tool uit wat jouw dagloon is. Daarbij wordt uitgegaan van gemiddeld 21,75 werkdagen per maand.
     2. De rekentool houdt daarbij rekening met het maximum dagloon per 1 januari 2021 van € 225,57 inclusief vakantietoeslag. Als jouw dagloon dus hoger is dan dit maximum, krijg je over het meerdere geen hogere WW-uitkering.
     3. De rekentool neemt vervolgens op maandbasis 75% (voor de eerste 3 maanden) respectievelijk 70% (vanaf maand 3) van dit dagloon als indicatie voor jouw WW-uitkering. De vakantietoeslag van 8% wordt hiervan afgetrokken omdat je die door het UWV separaat in mei krijgt uitbetaald.

Voorbeeld: zó wordt de duur en hoogte van de WW-uitkering berekend

De hoogte en de duur van je WW-uitkering is afhankelijk van hoelang jij ergens hebt gewerkt en hoeveel jij verdiende. Hoeveel WW je krijgt is afhankelijk van de volgende berekening:

 • Stel: je hebt een arbeidsverleden van 14 jaar en je meest recente maandsalaris inclusief vakantietoeslag bedraagt € 4.000 bruto. Als je voldoet aan de weken-eis en de jaren-eis heb je recht op verlengde WW-uitkering van 12 maanden (10 jaar x 1 + 4 jaar x ½).
 • Een maandsalaris van € 4.000 bruto levert een dagloon van € 183,91 op. De eerste 3 maanden heb je recht op een uitkering van 75% van dit dagloon.
 • Op maandbasis is dat 75% x 183,91 x 21,75 werkdagen = € 3.000,03 bruto inclusief vakantietoeslag. Exclusief vakantietoeslag gaat het dus om een bedrag van € 2.777.81 bruto.
 • Gedurende maand 4 tot en met 12 heb je recht op 70% van het dagloon. De WW-uitkering bedraagt dan € 2.800,03 bruto inclusief vakantietoeslag per maand. Exclusief vakantietoeslag is dat € 2.592,62 bruto per maand.

Met de rekentool hierboven bereken je snel hoelang en op hoeveel WW jij recht hebt. Wil je meer weten over je WW-uitkering? Onze arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt je er in onderstaande video alles over uit!

ww uitkering berekenen - hoeveel ww krijg ik en hoe lang?