Bereken je
transitievergoeding 2022

Bereken de transitievergoeding
Bereken je WW uitkering

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De transitievergoeding bij ontslag wordt berekend aan de hand van twee factoren: de hoogte van je maandsalaris en de duur van jouw dienstverband. Jouw transitievergoeding is de som van drie berekeningen:

 

    1. 1/3 maandsalaris voor alle volle dienstjaren;
    2. 1/36 maandsalaris voor de resterende volle maanden en;
    3. 1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende dagen.

 

Onze rekentool hierboven houdt dus rekening met dienstjaren, maanden en dagen. Let op: er kunnen altijd kleine afrondingsverschillen ontstaan omdat de tool geen rekening kan houden met vaste dagen waarop wel of niet gewerkt wordt.

Voorbeeld: zó wordt de transitievergoeding 2022 berekend

Hoe ziet de berekening van de transitievergoeding er dan in de praktijk uit? Stel je hebt 12 jaar, 8 maanden en 14 dagen bij deze werkgever gewerkt en je meest recente maandsalaris bedraagt € 3.400 bruto inclusief vakantietoeslag. De hoogte van jouw transitievergoeding wordt dan als volgt berekend:

 

    1. Over de 12 volle dienstjaren bedraagt de vergoeding 12 x 1/3 x 3.400 = € 13.600
    2. Vervolgens wordt de transitievergoeding berekend over de restende maanden en dagen van je dienstverband. Voor de 8 maanden heb je recht op een transitievergoeding van 8 x 1/3 x 1/12 x 3.400 = € 755,56
    3. De resterende 14 dagen leveren tot slot de volgende vergoeding op: 14 x 1/3 x 1/365 x 3.400 = € 43,47
    4. Als we de bedragen voor de jaren, maanden en dagen bij elkaar optellen komt de totale transitievergoeding uit op: 13.600 + 755,56 + 43,47 = € 14.399,03

 

De tool hierboven rekent het allemaal in een paar tellen voor je uit! En goed om te weten: de transitievergoeding bedraagt in 2021 maximaal € 84.000 of een jaarsalaris, wanneer jouw jaarsalaris hoger is dan € 84.000. Op deze pagina vind je alle regels achter de transitievergoeding.

voorbeeld van een transitievergoeding berekening

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst (vso) is geen overbodige luxe. In zo’n 95% van de gevallen moet de vso worden aangepast. Neem dus geen onnodige risico’s en laat één van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen.