Bereken je
transitievergoeding 2024

Bereken de transitievergoedingLet op!
Het dienstverband heeft minder dan een maand geduurd. Vul daarom hieronder in het veld Bruto maandinkomen het totaal verdiende bruto inkomen over de gehele duur van het dienstverband in.
Let op!
De "Datum in dienst" moet eerder zijn dan de "Datum uit dienst".

Bereken je WW uitkering

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De transitievergoeding bij ontslag wordt berekend aan de hand van twee factoren: de hoogte van je maandsalaris en de duur van jouw dienstverband. Jouw transitievergoeding is de som van drie berekeningen:

 

    1. 1/3 maandsalaris voor alle volle dienstjaren;
    2. 1/36 maandsalaris voor de resterende volle maanden en;
    3. 1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende dagen.

 

Onze rekentool hierboven houdt dus rekening met dienstjaren, maanden en dagen. Let op: er kunnen altijd kleine afrondingsverschillen ontstaan omdat de tool geen rekening kan houden met vaste dagen waarop wel of niet gewerkt wordt.

Voorbeeld: zó wordt de transitievergoeding 2024 berekend

Hoe ziet de berekening van de transitievergoeding er dan in de praktijk uit? Stel je hebt 12 jaar, 8 maanden en 14 dagen bij deze werkgever gewerkt en je meest recente maandsalaris bedraagt € 3.400 bruto inclusief vakantietoeslag. De hoogte van jouw transitievergoeding wordt dan als volgt berekend:


    1. Over de 12 volle dienstjaren bedraagt de vergoeding 12 x 1/3 x 3.400 = € 13.600
    2. Vervolgens wordt de transitievergoeding berekend over de restende maanden en dagen van je dienstverband. Voor de 8 maanden heb je recht op een transitievergoeding van 8 x 1/3 x 1/12 x 3.400 = € 755,56
    3. De resterende 14 dagen leveren tot slot de volgende vergoeding op: 14 x 1/3 x 1/365 x 3.400 = € 43,47
    4. Als we de bedragen voor de jaren, maanden en dagen bij elkaar optellen komt de totale transitievergoeding uit op: 13.600 + 755,56 + 43,47 = € 14.399,03


De tool hierboven rekent het allemaal in een paar tellen voor je uit! En goed om te weten: de transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 of een jaarsalaris, wanneer jouw jaarsalaris hoger is dan € 94.000. Op deze pagina vind je alle regels achter de transitievergoeding.

voorbeeld van een transitievergoeding berekening

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst (vso) is geen overbodige luxe. In zo’n 95% van de gevallen moet de vso worden aangepast. Neem dus geen onnodige risico’s en laat één van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen.