Bereken de transitievergoeding 2021

Met deze rekentool bereken je wat de hoogte is van jouw transitievergoeding bij een ontslag dat op of na 1 januari 2020 plaatsvindt. Lees hieronder hoe de berekening tot stand komt of bereken hier de ontslagvergoeding voor 2019 en eerder. Wilt u weten of ontslag in uw situatie wel of niet is toegestaan? Gebruik dan de online tool Ontslagchecker. Klopt de berekende transitievergoeding niet? Controleer dan ook je vaststellingsovereenkomst.

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

 

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De transitievergoeding bij ontslag wordt berekend aan de hand van twee factoren: de hoogte van je maandsalaris en de duur van jouw dienstverband. Jouw transitievergoeding is de som van drie berekeningen:
  1. 1/3 maandsalaris voor alle volle dienstjaren;
  2. 1/36 maandsalaris voor de resterende volle maanden en;
  3. 1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende dagen.
Onze rekentool houdt dus rekening met dienstjaren, maanden en dagen. Let op: er kunnen altijd kleine afrondingsverschillen ontstaan omdat de tool geen rekening kan houden met vaste dagen waarop wel of niet gewerkt wordt.

Voorbeeld: zó wordt de transitievergoeding 2021 berekend

Hoe ziet de berekening van de transitievergoeding er dan in de praktijk uit? Stel je hebt 12 jaar, 8 maanden en 14 dagen bij deze werkgever gewerkt en je meest recente maandsalaris bedraagt € 3.400 bruto inclusief vakantietoeslag. De hoogte van jouw transitievergoeding wordt dan als volgt berekend.
  1. Over de 12 volle dienstjaren bedraagt de vergoeding 12 x 1/3 x 3.400 = € 13.600
  2. Vervolgens wordt de transitievergoeding berekend over de restende maanden en dagen van je dienstverband. Voor de 8 maanden heb je recht op een transitievergoeding van 8 x 1/3 x 1/12 x 3.400 = € 755,56.
  3. De resterende 14 dagen leveren tot slot de volgende vergoeding op: 14 x 1/3 x 1/365 x 3.400 = € 43,47.
  4. Als we de bedragen voor de jaren, maanden en dagen bij elkaar optellen komt de totale transitievergoeding uit op: 13.600 + 755,56 + 43,47 = € 14.399,03.
De tool hierboven rekent het allemaal in een paar tellen voor je uit! En goed om te weten: de transitievergoeding bedraagt in 2021 maximaal € 84.000 of een jaarsalaris, wanneer jouw jaarsalaris hoger is dan € 84.000. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over de transitievergoeding.

Voorbeeld van een berekening via de rekentool

Wat krijg je als je een berekening van je transitievergoeding maakt met onze rekentool? Hieronder zie je een voorbeeld van iemand die 12 jaar, 8 maanden en 14 dagen in dienst is geweest:

Klopt jouw transitievergoeding niet? Controleer dan je vaststellingsovereenkomst

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst (vso) is geen overbodige luxe. In zo’n 95% van de gevallen moet de vso worden aangepast. Neem dus geen onnodige risico’s en laat één van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk hieronder de video.
Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1318 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder