Transitievergoeding 2020

De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2020 € 83.000 of een jaarsalaris als dit hoger is.

De maximale transitievergoeding wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan de hand van de gemiddelde loonstijging in Nederland. De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2020 € 83.000.

Via onze handige online rekentool kun je de exacte hoogte van de transitievergoeding 2020 berekenen.

Transitievergoeding 2020 en ontslag na twee jaar ziekte

Om een einde te maken aan de zogenaamde slapende dienstverbanden is er een speciale wettelijke regeling die werkgevers compenseert voor het betalen van de transitievergoeding aan werknemers die twee jaar of langer arbeidsongeschikt zijn. Deze regeling heeft terugwerkende kracht en dat betekent dat ook werkgever die al eerder (tot 1 juli 2015) aan langdurig zieke werknemer een transitievergoeding hebben betaald, voor compensatie in aanmerking komen

Er gelden wel een aantal voorwaarden om voor deze compensatie in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De reden voor het ontslag moet (uiteraard) gelegen zijn in het feit dat de werknemer zijn werkzaamheden door ziekte of gebreken niet meer kan verrichten.
  • De compensatie van UWV is gemaximeerd tot de transitievergoeding waarop werknemer recht zou hebben bij einde van loondoorbetalingsplicht. Als je er als werkgever dus voor gekozen hebt om het dienstverband na twee jaar nog enige tijd slapend te houden, dan krijg je het laatste stuk van opbouw van de transitievergoeding niet vergoed.
  • Als er sprake is van een loonsanctie van het UWV dan telt deze periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de vergoeding die het UWV uitkeert

Transitievergoeding en vervangende regeling in een cao

Er geldt ook een bijzondere regeling voor de transitievergoeding bij bedrijfseconomische ontslagen, mits er sprake is van een cao waarin een vervangende regeling opgenomen is. In dat geval heb je als werknemer geen recht op de transitievergoeding, maar kun je (alleen) aanspraak maken op de regeling en/of voorzieningen in de cao.

Voorbeeldbrief om transitievergoeding te claimen

Met deze voorbeeldbrief verzoek je je (ex-)werkgever een transitievergoeding uit te betalen.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1023 waarderingen, gemiddeld: 7.6 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder