Transitievergoeding 2019

De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2019 € 81.000 of een jaarsalaris als dit hoger is.

De maximale transitievergoeding wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan de hand van de gemiddelde loonstijging in Nederland. De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2019 € 81.000.

Via onze handige online rekentool kun je de exacte hoogte van de transitievergoeding 2019 berekenen.

Transitievergoeding 2019 en ontslag na twee jaar ziekte

Om een einde te maken aan de zogenaamde slapende dienstverbanden is er een wetsvoorstel in bewerking dat werkgevers compenseert voor het betalen van de transitievergoeding aan werknemers die twee jaar of langer arbeidsongeschikt zijn.

Het wetsvoorstel zou terugwerkende kracht moeten krijgen (tot 1 juli 2015) zodat ook werkgevers die al voor inwerkingtreding van deze wet langdurige zieke werknemers een transitievergoeding hebben betaald, voor deze compensatie in aanmerking komen.

Verder gelden er de volgende voorwaarden om voor compensatie in aanmerking te komen:

  • De reden voor het ontslag moet (uiteraard) gelegen zijn in het feit dat de werknemer zijn werkzaamheden door ziekte of gebreken niet meer kan verrichten.
  • De compensatie van UWV is gemaximeerd tot de transitievergoeding waarop werknemer recht zou hebben bij einde van loondoorbetalingsplicht. Als je er als werkgever dus voor gekozen hebt om het dienstverband na twee jaar nog enige tijd slapend te houden, dan krijg je het laatste stuk van opbouw van de transitievergoeding niet vergoed.
  • Als er sprake is van een loonsanctie van het UWV dan telt deze periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de vergoeding die het UWV uitkeert.
  • De vergoeding van UWV bedraagt nooit meer dan het tijdens de ziekte aan de werknemer betaalde loon.

Let op!
Er is op dit moment nog steeds sprake van een wetsvoorstel. Als je als werkgever zeker wilt weten dat je voor compensatie in aanmerking komt kan het verstandig zijn om de definitieve status van dit wetsvoorstel af te wachten.

Transitievergoeding en vervangende regeling in een cao

In hetzelfde wetsvoorstel is ook een versoepeling opgenomen voor cao’s waarin een vervangende regeling wordt getroffen voor de transitievergoeding bij bedrijfseconomische ontslagen.

Het is op dit moment al mogelijk om in een cao af te spreken dat werknemers bij een bedrijfseconomisch ontslag geen transitievergoeding krijgen, maar een andere voorziening die door de cao-partijen is afgesproken, bijvoorbeeld scholing of outplacement. De wet verbindt hier momenteel wel de voorwaarde aan dat deze voorziening gekapitaliseerd dan wel minimaal gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding.

Deze laatste voorwaarde komt nu in het wetsvoorstel te vervallen. Dat betekent dat de voorziening in de cao niet gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding. Het ligt uiteraard in de lijn der verwachting dat een vakbond alleen aan een dergelijke cao-bepaling zal willen meewerken als een werkgever niet in staat is een gelijkwaardige voorziening te betalen.

Voorbeeldbrief om transitievergoeding te claimen

Met deze voorbeeldbrief verzoek je je (ex-)werkgever een transitievergoeding uit te betalen.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 845 waarderingen, gemiddeld: 7.7 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder