Waar moet je op letten bij het accepteren van een vaststellingsovereenkomst?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 17 oktober 2022

Als je van je werkgever een vaststellingsovereenkomst (VSO) aangeboden krijgt, zijn er een aantal zaken waarop je goed moet letten. Behoud je je recht op een WW-uitkering? Is de aangeboden transitievergoeding passend? Wat is de laatste dag van het dienstverband? In dit artikel lees je precies hoe dat zit. Of laat direct je VSO controleren:

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, maken jij en je werkgever afspraken over de beëindiging van jouw dienstverband. Zo’n ontslag met wederzijds goedvinden bepaalt zaken als je transitievergoeding en je einddatum. Daarom is het belangrijk dat je jouw vaststellingsovereenkomst laat controleren door een arbeidsrechtspecialist voordat je het ondertekent. 

Dit moet je weten over de vaststellingsovereenkomst:

Hoe werkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

Als je samen met je werkgever afspraken maakt over jouw ontslag, dan worden deze afspraken schriftelijk uitgewerkt in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd. Er is dan dus geen sprake van een eenzijdige opzegging van jouw arbeidscontract door je werkgever, maar van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Het belangrijkste voordeel van ontslag via een vaststellingsovereenkomst is dat er geen ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter gevoerd hoeft te worden. Jouw werkgever vermijdt daarmee het risico dat hij de ontslagprocedure verliest of misschien een (veel) hogere transitievergoeding moet betalen. Aan de andere kant kan een vaststellingsovereenkomst ook voor jou voordelig zijn als daarin tenminste een aantal goede (financiële) afspraken worden gemaakt.

 

Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nog recht op WW?

Ja, meestal heb je na het accepteren van een vaststellingsovereenkomst gewoon recht op een WW-uitkering. Het is daarvoor wel van belang dat jouw ontslag in de vaststellingsovereenkomst op een juiste wijze omschreven wordt. Zo moet er duidelijk in de vaststellingsovereenkomst staan dat het initiatief van het ontslag is uitgegaan van jouw werkgever en dat er geen sprake is geweest van een ontslag op staande voet of verwijtbaar gedrag aan jouw kant. 

 

Maar een ontslag met wederzijds goedvinden levert dus in het algemeen geen problemen op bij het UWV als je na het ontslag een WW-uitkering gaat aanvragen.

Heb ik recht op een WW-uitkering na ondertekenen van mijn vaststellingsovereenkomst?

Laat altijd je vaststellingsovereenkomst (VSO) controleren door een arbeidsrechtadvocaat. Hij of zij kan je precies vertellen of de VSO wel WW-veilig is opgesteld of dat je bijzondere risico’s loopt bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering. De advocaten van Ontslag.nl helpen je hier graag bij. En goed om te weten: meer dan 1.000 mensen gingen je al voor.

Frank Boelhouwer

Advocaat arbeidsrecht

Dit zijn de 5 belangrijkste onderdelen van een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken rondom jouw ontslag. Het is dus erg belangrijk dat je zeker weet dat de vaststellingsovereenkomst compleet is en alle onderwerpen beschrijft die voor jou van belang zijn. Dit zijn de belangrijkste 5 onderdelen van een vaststellingsovereenkomst.

Kan ik ook een vaststellingsovereenkomst accepteren als ik ziek ben?

Het accepteren van een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent brengt de nodige risico’s met zich mee. Als je op de afgesproken einddatum namelijk nog niet volledig hersteld bent, kom je niet in aanmerking voor een (ZW-)uitkering. Het UWV zal zich dan op het standpunt stellen dat je de uitkeringskas benadeelt omdat jouw werkgever bij ziekte eigenlijk maximaal 104 weken minimaal 70% van je loon had moeten doorbetalen.

 

Het is dus verstandig om alleen een vaststellingsovereenkomst te accepteren als je ervan overtuigd bent dat je uiterlijk op de ontslagdatum weer helemaal hersteld bent.

Waarom heb ik bij een vaststellingsovereenkomst juridisch advies nodig?

Een arbeidsrechtadvocaat kan goed beoordelen of je met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst nog bepaalde risico’s loopt, bijvoorbeeld met het oog op je WW-uitkering. Ook kan hij of zij suggesties doen voor aanvullende afspraken en kan hij of zij  inschatten of de aangeboden ontslagvergoeding passend is.

 

Het is gebruikelijk dat de kosten van dit juridisch advies door de werkgever betaald worden. Als je je vaststellingsovereenkomst laat controleren door een van de arbeidsrecht advocaten van Ontslag.nl is de kans dus groot dat je hiervoor niets hoeft te betalen.

Kan ik mijn vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren?

Dat is in veel gevallen mogelijk. Als jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, dan is de kans groot dat hierin een bepaling is opgenomen waarin staat dat je werkgever de kosten van een juridische controle vergoedt.

 

Als dit niet het geval is, vraag je werkgever dan om een budget voor juridische kosten. Afhankelijk van de situatie is een budget tussen de € 500 en € 1.000 exclusief btw gebruikelijk.

 

En als jouw werkgever geen kosten wil vergoeden, kun je in elk geval gebruik maken van onze speciale garantieregeling waarmee je zeker weet dat de kosten voor jou nooit meer bedragen van € 395 exclusief btw.

 

Als wij denken dat er een (veel) beter resultaat te behalen valt door met je werkgever een betere deal uit te onderhandelen, zullen we dit met je bespreken. De kans is dan groot dat we de (extra) kosten van onze inzet kunnen verhalen op jouw werkgever.

 

Maar los van de vraag van de kosten wil je uiteraard ook zeker weten dat de juridische check van jouw vaststellingsovereenkomst wordt uitgevoerd door een zeer ervaren en scherpe arbeidsrechtadvocaat. Laat die nu net bij ons werken. Alle aan Ontslag.nl verbonden arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en hebben bij elkaar meer dan 75 jaar ervaring in het arbeidsrecht. In de afgelopen jaren hebben zij duizenden vaststellingsovereenkomsten gecontroleerd, aangepast en uitonderhandeld.

 

Je kunt uiteraard ook lezen wat onze klanten over ons zeggen.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.

Wat is een finaal kwijtingsbeding en waarom staat dit in vrijwel elke vaststellingsovereenkomst?​

Bijna elke vaststellingsovereenkomst kent aan het slot een bepaling die ook wel bekendstaat als het finaal kwijtingsbeding. In deze bepaling verklaren de werkgever en de werknemer over een weer niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Het komt erop neer dat beide partijen alleen nog uitvoering zullen geven aan de afspraken van de vaststellingsovereenkomst, maar dat zij elkaar niet meer lastig kunnen vallen met andere geschilpunten of claims.

Voorbeeld formulering finaal kwijtingsbeding​

Een veel gebruikte formulering voor een finaal kwijtingsbeding is de volgende:

 

“Partijen verlenen elkaar – na uitvoering gegeven te hebben aan het bovenstaande – over en weer finale kwijting met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan. Dit betekent dat, behoudens de afspraken in het kader van deze vaststellingsovereenkomst, er geen andere afspraken, aanspraken en/of claims meer zijn waarop een partij zich zou kunnen beroepen.” 

 

Zorg er dus voor dat alle onderwerpen die voor jou van belang zijn in de vaststellingsovereenkomst geregeld worden. Als je bijvoorbeeld nog loon uit het verleden tegoed hebt of als er nog losse eindjes zijn rondom je pensioenregeling, dan is het belangrijk om dit bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst direct op tafel te leggen.

 

Bedenk dus goed dat je je werkgever na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst in principe niet meer kunt aanspreken op onderwerpen die niet in de vaststellingsovereenkomst geregeld zijn.

Voorbeeld uitleg finaal kwijtingsbeding

Rob gaat akkoord met ontslag met wederzijds goedvinden. Hij sluit met zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst af. In deze overeenkomst is geregeld dat de werkgever het loon van Rob inclusief vakantiegeld tot 1 april 2021 zal doorbetalen. Verder staat er in de vaststellingsovereenkomst dat Rob een ontslagvergoeding van € 25.000 bruto ontvangt.

 

Nadat Rob de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend en hij april 2021 een eindafrekening ontvangt, bemerkt hij dat zijn werkgever het saldo aan niet-genoten vakantiedagen niet uitbetaalt. Als Rob hierover een procedure begint, wordt hij door de kantonrechter in het ongelijk gesteld.

 

De kantonrechter verwijst in zijn oordeel naar de finale kwijting en voegt daaraan toe dat het niet ongebruikelijk is dat een werknemer afstand doet van zijn verlofsaldo als hij gedurende een langere periode wordt vrijgesteld van werk, zoals in dit geval ook gebeurd is. Als de werknemer aanspraak had willen maken op uitbetaling van zijn verlofsaldo, had hij dit maar expliciet in de vaststellingsovereenkomst moeten laten opnemen, aldus de kantonrechter.

 

Toch zijn er ook situaties waarin een werknemer ondanks een finaal kwijtingsbeding in een vaststellingsovereenkomst toch nog aanspraak kunnen maken op bepaalde arbeidsvoorwaarden zoals een bonus, pensioenschade of de verzilvering van aandelen of opties. Het gaat dan vaak om de situatie dat deze onderwerpen tijdens de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst door de werkgever (bewust) niet aan de orde zijn gesteld.

 

Neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl als je vragen hebt over een finaal kwijtingsbeding.

Uitlegvideo over de vaststellingsovereenkomst

Stel je hebt een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst van je werkgever ontvangen. Moet je daar dan mee akkoord gaan?

 

In deze uitlegvideo legt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen uit welke risico’s je loopt als je instemt met een beëindiging van je dienstverband.

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Dat is een overeenkomst waarin werkgever en werknemer samen afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. In de praktijk wordt ook wel gesproken van een beëindigingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden.

Nee, daar ben je niet toe verplicht. Accepteer alleen een vaststellingsovereenkomst als je volledig bewust bent van de inhoud en je juridisch advies hebt ingewonnen.

Omdat de vaststellingsovereenkomst een juridisch document is en je het risico loopt dat je akkoord gaat met je ontslag op basis van onredelijke voorwaarden.

Meestal wel. Het is gebruikelijk dat je werkgever een budget voor juridische kosten ter beschikking stelt. Als je werkgever dit niet spontaan aanbiedt, is het de moeite waard om hier naar te vragen.

In een vaststellingsovereenkomst kun je met je werkgever in feite elke (financiële) afspraak maken die je wilt. In de praktijk wordt er vrijwel altijd een vergoeding afgesproken die minimaal overeenkomt met de transitievergoeding. Soms wordt een aanzienlijk hogere vergoeding afgesproken.

Meestal wel, al hangt dit voor een belangrijk deel af van de formulering van de vaststellingsovereenkomst. Laat je hierover juridisch adviseren door de arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl.

Je hebt als werknemer het recht om de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na jouw akkoord te ontbinden. Dit wordt ook wel de bedenktermijn genoemd. Dit recht moet je dan wel tijdig en schriftelijk aan je werkgever kenbaar maken.

Dat kan wel, maar is in veel gevallen niet verstandig. Als je namelijk op de ontslagdatum nog niet volledig hersteld bent, krijg je geen (ZW-)uitkering.