Ontslagprocedures voor ambtenaren

 • Bezwaar maken tegen een ontslagbesluit

  Als u als ambtenaar geconfronteerd wordt met een ontslagbesluit, dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. U maakt bezwaar door het indienen van een bezwaarschrift.
 • Wat is een voorlopig bezwaar?

  Tegen een ontslagbesluit moet u in het algemeen binnen zes weken bezwaar in stellen. Het is erg belangrijk dat u zich aan deze termijn houdt. Stelt u te laat bezwaar in, dan is uw bezwaar niet-ontvankelijk. Dit wil zeggen dat u het ontslagbesluit niet meer kunt aanvechten.
 • Wat is een zienswijze?

  Voordat uw werkgever daadwerkelijk overgaat tot het nemen van een ontslagbesluit, moet u op voorhand de gelegenheid krijgen om hierover uw mening te geven.
 • Beroep instellen tegen een ontslagbesluit bij de rechtbank

  Als uw bezwaarschrift tegen het ontslagbesluit ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard is, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de bestuursrechter.
 • Wat is een voorlopig beroepschrift?

  U heeft zes weken de tijd om na de beslissing die uw werkgever neemt op uw bezwaarschrift, een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank.
 • Hoger beroep instellen tegen een ontslagbesluit

  Als u het niet eens bent met de uitspraak die de rechtbank genomen heeft, dan heeft u nog eenmaal de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten. U kunt dan namelijk binnen zes weken hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.
 • Hoe verloopt een spoedprocedure in het ambtenarenrecht?

  In een spoedeisende situatie kunt u als ambtenaar een zogenaamde voorlopige voorziening vragen aan de bestuursrechter. Dit is een tijdelijke maatregel waarmee u uw werkgever bijvoorbeeld kunt dwingen om een stopgezette salarisbetaling te hervatten.
Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1444 waarderingen, gemiddeld: 7.2 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder