Wat is een voorlopig bezwaar?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Tegen een ontslagbesluit moet u in het algemeen binnen zes weken bezwaar in stellen. Het is erg belangrijk dat u zich aan deze termijn houdt. Stelt u te laat bezwaar in, dan is uw bezwaar niet-ontvankelijk. Dit wil zeggen dat u het ontslagbesluit niet meer kunt aanvechten.

Het kan voor komen dat u kort voor het verstrijken van de bezwaartermijn zit en dat u nog niet in staat bent om de motivering van uw bezwaarschrift aan te geven. Misschien heeft u hiervoor iets langer de tijd nodig of wilt u zich nog laten adviseren door een advocaat.

 

Het is dan belangrijk om in elk geval binnen de bezwaartermijn van zes weken een voorlopig bezwaarschrift in te dienen. Een voorlopig bezwaarschrift is een bezwaarschrift dat inhoudelijk nog moet worden aangevuld, maar dat wordt ingediend om in elk geval binnen de bezwaartermijn nog bezwaar aan te tekenen.

 

Geef in het voorlopig bezwaarschrift aan dat u zo spoedig mogelijk uitgebreid(er) zult aangeven waarom u het met het ontslagbesluit niet eens bent. Vraag uw werkgever in het bezwaarschrift om een redelijke termijn om uw bezwaar aan te vullen.

 

Uw werkgever zal u in principe in de gelegenheid moeten stellen om uw bezwaar binnen een termijn van vier weken aan te vullen.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht