Wat is een zienswijze?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Voordat uw werkgever daadwerkelijk overgaat tot het nemen van een ontslagbesluit, moet u op voorhand de gelegenheid krijgen om hierover uw mening te geven.

In vaktaal zegt men ook wel dat u in de gelegenheid wordt gesteld om (schriftelijk) uw zienswijze te geven. Dit is dus nog geen echte vorm van bezwaar.

 

Als uw werkgever u schriftelijk bericht dat zij van plan is om een ontslagbesluit te nemen en u in de gelegenheid stelt om uw zienswijze te geven, dan is het verstandig om van deze mogelijkheid gebruik te maken. U krijgt hiermee in feite een extra mogelijkheid om duidelijk te maken dat u het met uw ontslag niet eens bent.

 

U kunt uw zienswijze in de vorm van een brief aan uw werkgever richten. Geef in deze brief dan aan om welke reden(en) u het met het voornemen van uw werkgever om een ontslagbesluit te nemen niet eens bent. Ook is het raadzaam om u zo spoedig mogelijk juridisch te laten adviseren over het vervolg van de ontslagprocedure.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht