Beroep instellen tegen een ontslagbesluit bij de rechtbank

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Als uw bezwaarschrift tegen het ontslagbesluit ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard is, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de bestuursrechter.

U stelt dit beroep in door middel van een beroepschrift. U bent niet verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen, maar dit is wel zeer aan te raden. In het beroepschrift moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar die door uw werkgever genomen is. Het gaat er dus om dat u gemotiveerd aangeeft waarom u vindt dat uw werkgever ten onrechte een ontslagbesluit genomen heeft.

 

Verder moet het beroepschrift minimaal de volgende gegevens bevatten:

 

  • Uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats
  • Een omschrijving van de beslissing waarmee u het niet eens bent. Let op: dat is de zogenaamde beslissing die uw werkgever genomen heeft naar aanleiding van uw bezwaarschrift.
  • Welke beslissing de rechtbank volgens u zou moeten nemen
  • De datum van het beroepschrift en uw handtekening

 

In het beroepschrift vraagt u de rechtbank om de beslissing op bezwaar te vernietigen. Daarnaast kunt u de rechtbank vragen om u een schadevergoeding toe te kennen en uw werkgever te veroordelen in de proceskosten.

Voorlopig beroepschrift

U moet het beroepschrift binnen zes weken na de beslissing op bezwaar indienen. Als u binnen deze termijn nog niet in staat bent om uw beroepschrift volledig te onderbouwen, kunt u er eventueel voor kiezen om vast een voorlopig beroepschrift in te dienen.

Schriftelijke fase

Het is de bedoeling dat u het beroepschrift aanvult met een aantal documenten waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen. De rechtbank zal uw werkgever verzoeken om van zijn kant het volledige ontslagdossier aan te leveren. U krijgt hiervan een kopie. Op deze manier heeft u dus inzage in alle stukken die onderdeel uitmaken van het ontslagdossier van uw werkgever.

 

Uw werkgever wordt door middel van een verweerschrift in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op uw beroepschrift. Na deze schriftelijke fase zal de rechtbank een datum bepalen voor een mondelinge behandeling.

Mondelinge fase

Op deze mondelinge behandeling krijgt u (en uw advocaat) de gelegenheid om uw standpunten nogmaals mondeling toe te lichten. Ook uw werkgever krijgt uiteraard de gelegenheid om het ontslagbesluit en de beslissing op bezwaar nogmaals mondeling toe te lichten. Vaak zal de rechter zelf ook een aantal vragen hebben aan u of aan uw werkgever.

Uitspraak

Aan het einde van de mondelinge behandeling zal de rechtbank de zitting sluiten. Er wordt niet direct uitspraak gedaan. Pas enkele weken later, in principe uiterlijk binnen zes weken, ontvangt u schriftelijk de uitspraak van de rechtbank.

 

Als de rechtbank uw beroep gegrond verklaart, betekent dit dat u in het gelijk wordt gesteld. Meestal draagt de rechtbank uw werkgever dan op om een nieuwe beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. Uw werkgever zal dan de overwegingen van de rechtbank in acht moeten nemen bij deze nieuwe beslissing. Maar de rechtbank kan er ook voor kiezen om zelf een beslissing te nemen waarmee de zaak volledig wordt opgelost.

 

Uiteraard is het ook mogelijk dat u niet in het gelijk gesteld wordt. Uw beroep wordt dan ongegrond verklaard. U heeft dan nog eenmaal de mogelijkheid om dit besluit aan te vechten door middel van het instellen van hoger beroep.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht