Wat is een voorlopig beroepschrift?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

U heeft zes weken de tijd om na de beslissing die uw werkgever neemt op uw bezwaarschrift, een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank.

Deze beroepstermijn wordt zeer strikt gehanteerd. Dat wil zeggen dat als u één dag te laat bent met het indienen van het beroepschrift, uw beroep niet-ontvankelijk verklaard zal worden. Het ontslagbesluit komt daarmee definitief vast te staan en u kunt dit besluit niet meer aanvechten.

 

Het kan soms voorkomen dat u toch meer tijd nodig heeft om uw beroepschrift goed te onderbouwen. In dat geval zou u ervoor kunnen kiezen om een voorlopig beroepschrift in te dienen. Daarmee voorkomt u in elk geval dat u te laat bent met het indienen van uw beroepschrift.

 

In het voorlopige beroepschrift moet u dan aangeven dat u de beslissing van uw werkgever op het bezwaar wilt aanvechten en dat u zo spoedig mogelijk (uitgebreider) zult aangeven waarom u het met deze beslissing niet eens bent. De rechtbank zal u dan in het algemeen vier weken uitstel gunnen om deze motivering in te dienen.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht