Hoger beroep instellen tegen een ontslagbesluit

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Als u het niet eens bent met de uitspraak die de rechtbank genomen heeft, dan heeft u nog eenmaal de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten. U kunt dan namelijk binnen zes weken hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het bestuursrecht. Het ambtenarenrecht is een onderdeel van dit bestuursrecht.

 

Door middel van het indienen van een hoger beroepschrift binnen zes weken na de uitspraak van de rechtbank stelt u hoger beroep in. Ook hier geldt dat deze beroepstermijn zeer strikt gehanteerd wordt. Als u één dag te laat bent met het indienen van uw hoger beroepschrift, dan bent u niet-ontvankelijk en moet u zich neerleggen bij de uitspraak van de rechtbank.

 

Het hoger beroepschrift moet in feite minimaal dezelfde gegevens bevatten die ook gelden voor het beroepschrift. Het belangrijkste hierbij is dat u aangeeft met welke uitspraak van de rechtbank u het niet eens bent en waarom niet. Voeg alle van belang zijnde documenten aan uw beroepschrift toe waaronder de beslissing van de rechtbank, de beslissing van uw werkgever op uw bezwaarschrift en het ontslagbesluit zelf.

 

Het verloop van de procedure in hoger beroep is in feite gelijk aan de procedure bij de rechtbank. Ook in deze procedure is er dus een schriftelijke en een mondelinge fase.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht