Herplaatsing en redelijke herplaatsingstermijn

Naast een toets op de bedrijfseconomische reden en een check op de juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel zal het UWV bij een ontslagaanvraag ook controleren of de werkgever geprobeerd heeft om de boventallige werknemer te herplaatsen.

Een werkgever moet zich inspannen om de werknemer binnen de onderneming (of een zusteronderneming) andere passende werkzaamheden te laten verrichten. Maar hoe ver gaat deze inspanningsverplichting eigenlijk?

In artikel 7:669 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt de herplaatsingsverplichting als volgt beschreven:

Artikel 7:669 lid 1 BW
‘De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als bedoeld in lid 3, onderdeel e.’

Met de woorden ‘niet in de rede ligt’ wordt in de praktijk bedoeld dat de werkgever geen herplaatsingsinspanningen hoeft te verrichten als het gaat om een ontslag wegens verwijtbaar gedrag (of nalaten) van de werknemer.

Redelijke herplaatsingstermijn

De herplaatsing is gekoppeld aan een ‘redelijke termijn’. Dat wil zeggen dat de werkgever gedurende een aantal maanden vooruit moet kijken. De werkgever moet vervolgens het UWV duidelijk kunnen maken dat het niet mogelijk is om de boventallige werknemer in deze toekomstige periode te herplaatsen.

Deze termijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn van de werkgever (artikel 10 Ontslagregeling). Met andere woorden: als in een bepaalde situatie de opzegtermijn voor de werkgever twee maanden bedraagt, dan is de redelijke termijn in het kader van de herplaatsingsverplichting ook twee maanden.

Duur dienstverband Opzegtermijn werkgever Redelijke herplaatsingstermijn
0 – 5 jaar 1 maand 1 maand
5 – 10 jaar 2 maanden 2 maanden
10 – 15 jaar 3 maanden 3 maanden
≥ 15 jaar 4 maanden 4 maanden
Arbeidsgehandicapte werknemer 26 weken


Let op!

De werkgever mag direct nadat de functie van een werknemer komt te vervallen een ontslagaanvraag bij het UWV indienen. De werkgever hoeft dus niet te wachten totdat de herplaatsingstermijn verstreken is. Het gaat er alleen om dat de werkgever het UWV duidelijk kan maken dat er gedurende de (toekomstige) herplaatsingstermijn geen mogelijkheden zijn om de werknemer te herplaatsen.

De herplaatsingstermijn wordt berekend vanaf het moment dat het UWV een beslissing op de ontslagaanvraag neemt. Omdat de ontslagprocedure bij het UWV ongeveer een maand in beslag neemt zal de werkgever dus bij de ontslagaanvraag zelf rekening moeten houden met een herplaatsingstermijn die een maand langer is dan in de tabel hierboven is aangegeven.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Voorbeeld

Een werkgever moet noodgedwongen reorganiseren en vraagt voor een aantal werknemers ontslag aan bij het UWV. Een van de ontslagaanvragen heeft betrekking op Remko de Vries, een werknemer die op dat moment twaalf jaar in dienst is. De ontslagaanvraag wordt ingediend op 15 januari 2017. Naar verwachting zal het UWV ergens medio februari 2017 besluiten of de werkgever de gevraagde ontslagvergunning krijgt.

Voor deze werkgever geldt een redelijke herplaatsingstermijn van drie maanden. Remko is namelijk twaalf jaar in dienst en de wettelijke opzegtermijn bedraagt dan drie maanden. In de ontslagaanvraag zal deze werkgever duidelijk moeten maken dat Remko gedurende de komende vier maanden niet herplaatst kan worden. De herplaatsingstermijn gaat namelijk pas lopen vanaf medio februari 2017.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven? Maak dan gebruik van onze slimme online tool, de Ontslagchecker. Met deze tool kun je binnen enkele minuten bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven of heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van je UWV verweer?

De arbeidsrechtspecialisten van Ontslag.nl zijn zeer ervaren in het beoordelen en voeren van UWV procedures. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder