Ontslag wegens faillissement

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 24 januari 2022

Als je werkgever in grote financiële moeilijkheden verkeert, kan door een rechtbank het faillissement worden uitgesproken. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarbij je werkgever niet langer in staat is om zijn schulden te voldoen. In die gevallen stopt jouw dienstverband meestal.

Het faillissement kan worden aangevraagd door schuldeisers, maar het komt ook regelmatig voor dat werknemers het faillissement aanvragen omdat zij al geruime tijd geen loon meer ontvangen. Als het faillissement door de rechtbank wordt uitgesproken, zal de rechtbank direct een curator benoemen. Dit is meestal een advocaat die wordt aangewezen om ten behoeve van de schuldeisers na te gaan in hoeverre er nog een betaling op de schulden kan plaatsvinden.

 

  • Benieuwd of jouw ontslag bij faillissement rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

Als je vreest dat jouw werkgever failliet zou kunnen gaan, bijvoorbeeld omdat je je loon niet meer ontvangt, is het raadzaam om je werkgever per aangetekende post een brief te sturen waarin je de werkgever sommeert om binnen een korte periode alsnog aan alle verplichtingen te voldoen. Als dit geen effect heeft, kun je contact opnemen met het UWV om melding te doen van de betalingsonmacht van je werkgever.

UWV neemt betalingsverplichtingen van je werkgever over

Als je werkgever failliet gaat of om andere redenen definitief niet meer in staat is om je loon e.d. te voldoen, dan zal het UWV de volgende betalingen van je werkgever overnemen:

 

  • achterstallig loon, onkostenvergoedingen en eventuele dertiende maand over de afgelopen dertien weken
  • achterstallig vakantiegeld, nog uit te betalen vakantiedagen en pensioenpremies over het afgelopen jaar

Curator mag je arbeidsovereenkomst opzeggen

Als je werkgever failliet verklaard is, kan de curator besluiten om je arbeidsovereenkomst op te zeggen. De curator hoeft voor deze opzegging geen toestemming te vragen aan het UWV Werkbedrijf. De curator hoeft bovendien enkel een opzegtermijn in acht te nemen van maximaal zes weken. Als je arbeidsovereenkomst op deze wijze beëindigd wordt kun je ook geen aanspraak maken op een transitievergoeding. Maar let op: als er sprake is van een doorstart en je wordt bij deze nieuwe werkgever ontslagen, dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor een transitievergoeding.

Laat een advocaat verweer voeren tegen jouw ontslag

Laat een van de ervaren advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten verweer voeren tegen jouw ontslag. Zij behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en weten precies waar de kansen en risico’s van jouw ontslagzaak zitten.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht