UWV rekent in arbeidsplaatsen, niet in fte’s

Er is sprake van een bedrijfseconomische ontslagreden als voldaan is aan een aantal cumulatieve voorwaarden. Om te beginnen moeten er dus een of meerdere arbeidsplaatsen vervallen.

Een werknemer vult in een organisatie in principe één arbeidsplaats in. Als twee werknemers bijvoorbeeld samen een duobaan vervullen en deze functie komt te vervallen, dan is er dus sprake van het verlies van twee arbeidsplaatsen.

Het UWV (en ook de kantonrechter) gaat bij het beoordelen van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen uit van een krimp in aantal arbeidsplaatsen/medewerkers en niet van krimp in aantallen fte’s. Ook bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel moet gerekend worden in aantallen medewerkers en niet in fte’s.

Arbeidsplaatsen moeten structureel vervallen

Het UWV zal pas een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen afgeven als je aannemelijk kunt maken dat de betreffende arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen. Dat wil zeggen dat de arbeidsplaatsen minimaal gedurende een toekomstige periode van 26 weken komen te vervallen. Deze periode van 26 weken gaat in op het moment waarop het UWV een beslissing neemt over de ontslagaanvraag. Als er dus sprake is van een tijdelijke terugval in bedrijvigheid (korter dan 26 weken), dan kan een werkgever om die reden geen medewerkers ontslaan.

Overigens zal het UWV niet al te streng oordelen over de vraag of er arbeidsplaatsen moeten vervallen, in welke functiegroepen en in welke mate. Dit wordt namelijk gezien als de beleidsvrijheid van de ondernemer/werkgever. Met andere woorden: het UWV gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten. Juristen spreken hier dan ook wel van een marginale toets van het UWV. Het UWV zal nog wel beoordelen of de werkgever in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen, maar dit hoeft niet de best denkbare beslissing te zijn. Het UWV zal zichzelf de volgende vraag stellen:

Had een andere weldenkende en weloverwogen ondernemer tot dezelfde (reorganisatie)beslissing kunnen komen?  

Alleen als het UWV deze vraag negatief beantwoordt, bijvoorbeeld omdat de werkgever op geen enkele manier kan onderbouwen waarom de reorganisatie die hij wil doorvoeren noodzakelijk is, zal het UWV de ontslagaanvraag op dit punt afwijzen.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Een schadebehandelaar is na een ontslagprocedure bij het UWV ontslagen op grond van een bedrijfseconomische reden. De werknemer legt zich niet neer bij de beslissing van het UWV en vraagt de kantonrechter om de zaak opnieuw te beoordelen. Volgens de werknemer kan de werkgever namelijk niet aannemelijk maken dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen.

De rechter geeft allereerst aan dat de werkgever een grote mate van vrijheid toekomt om zijn organisatie zo in te richten dat het voortbestaan van het bedrijf op langere termijn verzekerd is. Aan de andere kant concludeert de rechter dat de werkgever niet overtuigend voor het voetlicht kan brengen waarom de functie van de werknemer nu komt te vervallen.

De werkgever beroept zich bijvoorbeeld op automatisering die ervoor gezorgd zou hebben, dat de werkzaamheden van de werknemer (deels) zouden zijn komen te vervallen. Maar de werkgever heeft daarbij op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen er met het nieuwe softwaresysteem zijn doorgevoerd en waarom dit effect zou hebben op de werkzaamheden van de werknemer.

Verder beroept de werkgever zich op een terugloop in de verkoop van polissen en schades. Maar ook dit argument wordt door de werkgever niet onderbouwd aan de hand van financiële bedrijfsgegevens. Een enkele prognose wordt door de rechter als te mager bestempeld. Het eindoordeel van de rechter luidt dan ook dat de werkgever geen redelijke grond voor ontslag heeft kunnen aanvoeren. De werkgever wordt door de rechter veroordeeld om de arbeidsovereenkomst te herstellen.

Andere cumulatieve voorwaarden waar een bedrijfseconomisch ontslagreden aan moet voldoen zijn:

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven? Maak dan gebruik van onze slimme online tool, de Ontslagchecker. Met deze tool kun je binnen enkele minuten bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven of heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van je UWV verweer?

De arbeidsrechtspecialisten van Ontslag.nl zijn zeer ervaren in het beoordelen en voeren van UWV procedures. Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder