Uitbesteden van werkzaamheden

Ook het uitbesteden van bepaalde activiteiten of werkzaamheden kan voor een werkgever een reden zijn om voor een of meer werknemers een ontslagvergunning aan te vragen.

Dit is wel een ontslagreden die door het UWV vrij kritisch zal worden beoordeeld. Het is namelijk niet toegestaan dat werkzaamheden enkel worden uitbesteed om (dure) werknemers met een vast arbeidscontract te vervangen door flexibele arbeidskrachten.

Als het de werkgever er dus puur om gaat om een besparing op de loonkosten te realiseren terwijl de aard en de omvang van de werkzaamheden in feite niet wijzigt, dan zal een ontslagaanvraag worden afgewezen. Neem het voorbeeld van een werkgever die tien wat oudere accountmanagers met vaste arbeidscontracten wil vervangen door tien jonge accountmanagers aan te nemen die bereid zijn om op basis van flexibele arbeidscontracten hetzelfde werk te doen. Een ontslagaanvraag van deze werkgever zal bij het UWV stranden omdat er duidelijk sprake is van ‘verboden verdringing’ (de werkgever probeert oudere werknemers met vaste contracten te vervangen door jonge, goedkopere flexkrachten terwijl de aard en omvang van de werkzaamheden niet wijzigen).

Een werkgever zal bij een uitbesteding duidelijk moeten kunnen maken dat de uitbesteding logisch is met het oog op een doelmatige bedrijfsvoering.

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven of heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van je UWV verweer? Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Binnen een klein accountantskantoor is er een medewerker die verantwoordelijk is voor alle IT-gerelateerde zaken. In feite is deze functie (medewerker IT) in de loop der jaren zo gegroeid, zonder dat er echt kritisch is gekeken of het wel wenselijk is om een dergelijke functie in eigen huis te hebben. Inmiddels is het de werkgever duidelijk geworden dat deze werkzaamheden veel efficiënter en sneller kunnen worden uitgevoerd door hiervoor een extern bureau in te schakelen. Omdat IT-werkzaamheden niet behoren tot de kernactiviteiten van een accountantskantoor is de kans groot dat het UWV een ontslagvergunning zal verlenen als deze werkgever op grond van het uitbesteden van de IT-werkzaamheden een ontslagaanvraag zou indienen.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Een stichting die onder andere veganistische kookworkshops op basisscholen verzorgt, komt in de financiële problemen. Voor de enige werknemer, een projectcoördinator, wordt bij het UWV ontslag aangevraagd. Het UWV weigert de ontslagvergunning omdat de werkzaamheden van de werknemer worden verdeeld over een aantal vrijwilligers bijgestaan door een aantal zzp’ers. Volgens het UWV is daarmee sprake van verboden verdringing.

De werkgever legt zich hier niet bij neer en start een procedure bij de kantonrechter. Deze rechter komt tot een ander oordeel. Volgens de rechter is er geen sprake van verdringing nu de vrijwilligers die worden ingezet geen arbeidsovereenkomst met de stichting hebben. Bovendien heeft de stichting aannemelijk gemaakt dat er altijd al gebruik werd gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Alleen als duidelijk zou zijn dat de werkzaamheden van de werknemer structureel en blijvend zouden worden overgenomen door zzp’ers, zou er sprake kunnen zijn van verdringing. Dat is volgens de rechter echter niet aan de orde. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van de werknemer dan ook op grond van een bedrijfseconomische reden.

Uitbesteden van werkzaamheden aan zzp’ers

Als het de bedoeling is dat de werkzaamheden worden uitbesteed aan een zzp’er, dan geldt er nog een extra eis om in aanmerking te komen voor een ontslagvergunning. De werkgever zal in dat geval namelijk aannemelijk moeten maken dat er wordt uitbesteed aan ‘een echte zelfstandige’. Hoe? Bijvoorbeeld door bij de ontslagaanvraag een aantal documenten mee te sturen:

  • een (door de belastingdienst goedgekeurde) modelovereenkomst
  • een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een verklaring waaruit blijkt dat de zzp’er in aanmerking komt voor fiscale zelfstandigenaftrek
  • een verklaring waaruit blijkt dat de zzp’er ondernemersrisico loopt, acquisitie pleegt, meerdere opdrachtgevers heeft en/of zich naar buiten toe als zelfstandig ondernemer presenteert

Het UWV zal dus nagaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Als het UWV er niet van overtuigd raakt dat de persoon aan wie de werkzaamheden worden uitbesteed een echte ondernemer is, zal de ontslagaanvraag worden afgewezen.

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven? Maak dan gebruik van onze slimme online tool, de Ontslagchecker. Met deze tool kun je binnen enkele minuten bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder