Is een werkgever verplicht om financiële gegevens aan het UWV te sturen?

Of een werkgever verplicht is financiële gegevens naar het UWV te sturen , is afhankelijk van de aangevoerde ontslagreden.

Als de ontslagaanvraag bijvoorbeeld gebaseerd is op een slechte of slechter wordende financiële situatie, dan zal de werkgever deze situatie ook aannemelijk moeten kunnen maken. In dat geval verlangt het UWV van een werkgever dat hij o.a. de laatste twee jaarrekeningen bij de ontslagaanvraag meestuurt alsmede de (voorlopige) resultatenrekening van het lopende boekjaar.

Alle gegevens en financiële documenten die door een werkgever naar het UWV gestuurd worden, worden door het UWV doorgestuurd aan de betreffende werknemer(s). Een werkgever kan dit niet zomaar verhinderen door aan te geven dat er sprake is van concurrentiegevoelige of vertrouwelijke informatie. De werknemer heeft het recht om zich te verweren tegen een ontslagaanvraag en daarbij kennis te nemen van alle informatie die door de werkgever aan het UWV gezonden wordt.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

Onderneming is onderdeel van een groep

Een bedrijf kan onderdeel uitmaken van een grotere groep van verschillende vennootschappen. Als een werkgever deel uitmaakt van een groep kan dit betekenen dat ook de financiële gegevens van de groep (de geconsolideerde jaarrekening) bij de ontslagaanvraag naar het UWV moeten worden meegezonden. Dit is het geval als de oorzaak van de slechte of slechter wordende financiële situatie deels of alleen bij de groep ligt.

Volgens artikel 1 onderdeel e van de Ontslagregeling in combinatie met artikel 2:24b BW is er sprake van een groep als het gaat om:

‘een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen, groepsmaatschappijen genaamd, organisatorisch met elkaar zijn verbonden’.

Om te bepalen of er in een bepaalde situatie sprake is van een groep wordt vooral gekeken naar de aanwezigheid van een centrale leiding. Is die aanwezig, dan wijst dit op het bestaan van een groep. In tabelvorm ziet dat er als volgt uit:

Financiële situatie bij moeder- en dochtervennootschap Is het meesturen van geconsolideerde jaarcijfers nodig?
zwakke dochter, sterke moeder nee
zwakke dochter, zwakke moeder ja
sterke dochter, zwakke moeder ja

Gebruik de Ontslagchecker

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven? Maak dan gebruik van onze slimme online tool, de Ontslagchecker. Met deze tool kun je binnen enkele minuten bepalen of ontslag in een bepaalde situatie wel of niet is toegestaan.

Onze arbeidsrechtadvocaten maken dagelijks inschattingen van de meest uiteenlopende ontslagsituaties. Neem contact met ons op om te horen hoe wij jouw situatie beoordelen. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1286 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder