Ontslag tijdens ziekte

Het is een hardnekkig misverstand om te denken dat u als werknemer niet ontslagen kunt worden als u ziek bent. U bent tijdens ziekte in het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een absoluut ontslagverbod tijdens ziekte bestaat niet.

De hoofdregel over ontslag tijdens ziekte luidt: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte niet. Op deze hoofdregel zijn helaas wel weer een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is dat ontslag wegens ziekte wel is toegestaan als de periode van ziekte twee jaar of langer geduurd heeft.

Opzegverbod tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid

In het Burgerlijk Wetboek is een zogenaamd opzegverbod tijdens ziekte opgenomen. Op grond van dit verbod mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid. Na afloop van deze twee jaar geldt het opzegverbod dus niet meer en kan uw werkgever, na ontvangst van een ontslagvergunning, dus wel overgaan tot opzegging van uw arbeidsovereenkomst.

Dreigt er ontslag en wil je weten hoe je er juridisch voorstaat? Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen of heb je ondersteuning nodig in een ontslagzaak?

Neem dan contact op met een van onze ontslagspecialisten. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 10 10 123 (50 cpm) of per mail via info@ontslag.nl.

Het woord ‘opzegverbod’ geeft al aan dat het voor een werkgever dus verboden is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Een werkgever zou via het UWV Werkbedrijf dus eventueel wel een ontslagvergunning kunnen aanvragen, maar vervolgens kan hij na ontvangst van deze ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst niet opzeggen.

Maar een werkgever heeft nog een andere mogelijkheid om voor een werknemer ontslag aan te vragen. Hij kan bijvoorbeeld de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omdat er in dat geval geen sprake is van opzegging van uw arbeidsovereenkomst, is het opzegverbod tijdens ziekte bij de kantonrechter strikt genomen dan ook niet van toepassing.

Toch zal ook een kantonrechter niet al te snel besluiten om een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden. Dit wordt ook wel de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte genoemd. Als de kantonrechter het vermoeden heeft dat de ontslagaanvraag van uw werkgever verband houdt met uw ziekte, dan zal de ontslagaanvraag waarschijnlijk afgewezen worden. Vraagt uw werkgever overduidelijk ontslag aan wegens een andere reden (bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie), dan is er een reële kans dat de rechter uw arbeidscontract ontbindt, ook als u ziek bent.

Als u zelf ziek of arbeidsongeschikt bent en u wilt weten of uw werkgever met succes ontslag voor u kan aanvragen, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ontslagspecialisten.

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

In een aantal gevallen geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. In die gevallen kan de werkgever dus proberen om via het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning aan te vragen. Lukt hem dat, dan kan hij vervolgens uw arbeidsovereenkomst opzeggen, ook als u ziek bent.

De belangrijkste uitzonderingen zijn de volgende:

1. Het ontslag heeft betrekking op een bedrijfssluiting of op sluiting van een deel van de onderneming waar u werkzaam bent.
2. U weigert mee te werken aan redelijke instructies van uw werkgever of de bedrijfsarts gericht op uw re-integratie.
3. U bent in staat passende arbeid te verrichten, maar u weigert deze werkzaamheden te doen.
4. U weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

Vaststellingsovereenkomst checken

Een juridische check op je vaststellingsovereenkomst is geen overbodige luxe. Neem geen onnodige risico’s en laat een van onze ervaren arbeidsrechtspecialisten je vaststellingsovereenkomst controleren voordat je besluit deze overeenkomst te ondertekenen. Hoe werkt deze service? Bekijk de video.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 1245 waarderingen, gemiddeld: 7.4 /10

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder