Wie is er eigenlijk bevoegd om namens een werkgever een arbeidsovereenkomst aan te gaan? [video]

30 maart 2018  door Wouter Van Gelderen

Een uitspraak van de rechtbank Amsterdam laat zien dat een medewerker er soms op mag vertrouwen dat toezeggingen van een leidinggevende worden nagekomen, zelfs als deze leidinggevende intern niet bevoegd was om deze toezeggingen te doen.

Leidinggevende: jouw arbeidscontract wordt verlengd

Het ging in deze zaak om een werknemer van een zorginstelling in Amsterdam. De werknemer in kwestie was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd was en in principe zou aflopen op 31 december 2015. In oktober 2015 werd de werknemer door zijn leidinggevende uitgenodigd voor:

“een voortgangsgesprek in het kader van verlenging contract die nl 31 dec. verlengt dient te worden”

Enkele dagen na dit gesprek krijgt de werknemer van de directeur te horen dat “de toegezegde contractsverlenging” per direct “on hold” wordt gezet en dat hij uiterlijk half november bericht krijgt over een eventuele verlenging. Aanleiding hiervoor zou een vermoeden van blowen op het werk zijn.

Als de werknemer vervolgens te horen krijgt dat zijn arbeidscontract niet zal worden verlengd en omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd, start hij een procedure.

Werkgever: alleen directeur is bevoegd arbeidscontract te verlengen

Volgens de leidinggevende heeft zij in dit gesprek gezegd “wat mij betreft”, maar dit wordt door de werknemer ontkent. De werkgever voert verder aan dat alleen de directeur en dus niet de leidinggevende van de werknemer bevoegd is om arbeidsovereenkomsten aan te gaan.

De rechter passeert het verweer van de werkgever en stelt de werknemer in het gelijk. Volgens de rechter was het voor de werknemer helemaal niet duidelijk dat zijn leidinggevende niet bevoegd was om hem een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) aan te bieden. Bij de eerste verlenging van het arbeidscontract vond er immers ook alleen een gesprek plaats met de leidinggevende en kreeg hij daarna een door de directeur ondertekende arbeidsovereenkomst.

Rechter: werknemer mocht erop vertrouwen dat leidinggevende bevoegd was

De rechter verwijst nadrukkelijk naar artikel 3:61 BW, een wetsartikel dat, kort gezegd, aangeeft dat als iemand er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de andere partij (lees: de leidinggevende) bevoegd was om namens een derde (lees: de werkgever) een bepaalde overeenkomst aan te gaan of toezegging te doen, deze overeenkomst of toezegging moet worden nagekomen.

Kortom: elke werkgever doet er verstandig aan om aan medewerkers volstrekt duidelijk te maken welke persoon of functionaris (uiteindelijk) bevoegd is om bepaalde arbeidsrechtelijke toezeggingen te doen. Zo niet, dan is er een groot risico dat de rechter onduidelijkheid over de bevoegdheidsregels in het nadeel van de werkgever zal uitleggen.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1447 waarderingen, gemiddeld: 7.2 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder