De 10 opmerkelijkste ontslagzaken van 2020

22 december 2020  door Maarten van Gelderen

Van een vrachtwagenchauffeur die beweerde niet dronken te zijn, maar gewoon veel desinfectiemiddel gebruikte, tot een medewerker van het OM die door de politie werd aangehouden in een auto vol met harddrugs. Ook dit jaar waren er weer een aantal bijzondere en spraakmakende ontslagzaken. We maakten er, net als vorige jaren, deze opmerkelijke top 10 van.

1. Dronken chauffeur of extreem gebruik van desinfectiemiddel?

Een vrachtwagenchauffeur veroorzaakt in Duitsland een ongeval. Dan stelt de Duitse politie vast dat de chauffeur een alcoholpromillage van 1,77 in zijn bloed heeft. De werkgever besluit daarop om de rechter te vragen het arbeidscontract te ontbinden. Het rijden onder invloed is immers een doodzonde voor een vrachtwagenchauffeur.

De chauffeur komt vervolgens met een bijzonder verweer. Hij beweert helemaal niet gedronken te hebben. Vanwege extreme besmettingsangst voor het coronavirus smeerde hij zijn handen én zijn gezicht (neus, mond en wangen) met desinfectiemiddel in. Het desinfectiemiddel bevatte 80% alcohol en heeft waarschijnlijk het alcoholpercentage in zijn bloed veroorzaakt, aldus de werknemer.

De rechter is niet van dit verweer onder de indruk. Zonder nadere bewijsstukken is het verweer van de chauffeur ongeloofwaardig en gaat de rechter ervan uit dat de werknemer wel degelijk flink wat alcohol genuttigd heeft tijdens het rijden. De rechter vindt dat de werknemer daarmee ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. Het arbeidscontract wordt ontbonden zonder enige ontslagvergoeding.

2. Greenpeace-medewerker feliciteert Noord-Korea op Facebook met succesvolle test atoomwapen

De medewerker laat via zijn Facebook-account merken dat hij een uitgesproken mening heeft over een aantal internationale politiek beladen onderwerpen. Zo roept hij o.a. op om de betogingen in Hong Kong met stevig geweld de kop in te drukken (‘All of them should burn in hell’).

Als Greenpeace de medewerker aanspreekt op deze uitlatingen en hem erop wijst dat een van de kernwaarden van Greenpeace geweldloosheid is, beroept de medewerker zich op zijn vrijheid van meningsuiting. Greenpeace start daarop een ontslagprocedure en wordt door de rechter in het gelijk gesteld.

Volgens de rechter is de vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt en had de werknemer moeten begrijpen dat zijn berichten zo sterk in strijd zijn met de kernwaarden van Greenpeace dat hij deze uitlatingen niet publiek had mogen maken. De rechter ontbindt het arbeidscontract, maar kent de werknemer nog wel een beperkte ontslagvergoeding toe.

3. Schelden op collega’s en leidinggevenden in WhatsAppgroep geen reden voor ontslag

Een aantal boa’s van de gemeente Sittard-Geleen laat zich in een WhatsAppgroep nogal laatdunkend uit over een aantal collega’s, leidinggevenden en de gemeentesecretaris. In de berichten worden termen gebruikt als ‘oetlul’ en ‘vuile smerige honden’ (over collega’s), ‘kutjanus’ (over de voormalig leidinggevende), ‘piemel’, ‘kuttekoppen’ ‘natte k-t’ (over zijn leidinggevenden) en over de gemeentesecretaris ‘empty shell’.

De gemeente besluit daarop om de boa’s op staande voet te ontslaan mede gelet op hun functie en de daaraan verbonden eisen van integriteit en professionaliteit.

De rechter vindt de uitlatingen weliswaar kwetsend en onbehoorlijk, maar stelt ook vast dat de berichten voortkomen uit boosheid en niet bedoeld waren om bekend te worden bij collega’s buiten de WhatsAppgroep. Verder wijst de rechter op de stresserende werkomstandigheden o.a. bij het handhaven van coronamaatregelen. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd en de gemeente moet de boa’s weer aan het werk laten.

4. Rechter heeft geen begrip voor humor van snot schietende, boerende en scheten latende ambtenaar

Een ambtenaar van de gemeente Utrecht terroriseerde zijn collega’s op de afdeling met dominant gedrag en ongepaste en seksistische opmerkingen. Hij liet veelvuldig winden en boeren en schoot stukjes snot naar collega’s. Ook stuurde de ambtenaar ongevraagd foto’s naar zijn collega’s van o.a. een vrouwelijk geslachtsorgaan met geslachtsziekte (omdat een vrouwelijke collega had verteld over een operatie aan haar vagina) en van lilliputters (omdat een collega van een andere afdeling klein van stuk was).

Toen de gemeente hem wegens ernstig plichtsverzuim ontsloeg, vocht de ambtenaar het ontslag tot aan de hoogste rechter aan. Volgens hem was er alleen sprake van humoristisch gedrag en paste dat binnen de werksfeer van de afdeling. De rechters konden er niet om lachen en lieten het ontslag in stand.

5. Leidinggevende medewerker van openbaar ministerie betrapt in auto vol harddrugs

Een teamleider van het openbaar ministerie besluit met haar dochter en schoonzoon met de auto naar Italië te rijden. Vlak bij de Belgische grens stapt het drietal over in een Italiaanse auto die volgens de schoonzoon door hem naar vrienden gebracht moet worden. In Duitsland worden de drie aangehouden en blijkt dat de speciaal geprepareerde auto bomvol met harddrugs zit (twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en 10.000 xtc-pillen).

Het OM verzoekt de rechter om de teamleider te ontslaan zonder haar een ontslagvergoeding toe te kennen. Zij had op zijn minst aan haar schoonzoon moeten vragen wat de herkomst en de bestemming van de auto was en had nooit zomaar klakkeloos moeten overstappen in een auto met een Italiaans kenteken. Ook had ze volgens de werkgever op de hoogte kunnen zijn van de criminele achtergrond van haar schoonzoon.

De rechter vindt dat van de werkneemster kritisch en alert had moeten zijn en zij haar werkgever in diskrediet heeft gebracht door bij een druggerelateerd misdrijf betrokken te raken. Het ontslagverzoek van de werkgever wordt dan ook toegewezen. Omdat de werkneemster geen weet had van de drugs in de auto, heeft zij volgens de rechter wel recht op een ontslagvergoeding.

6. Havenarbeider liegt over zware nekklachten en wordt zwaar trainend op camera vastgelegd

Een havenarbeider die zich bezig houdt met het laden en lossen van zeecontainers meldt zich ziek nadat hij in zijn nek geraakt wordt door een container. In de daaropvolgende weken beklaagt de werknemer zich bij zijn bedrijfsarts en werkgever over het feit dat hij veel nekpijnen heeft, zijn hoofd nauwelijks kan draaien en hij niet kan tillen.

De werkgever vertrouwt het niet en schakelt een recherchebureau in. De werknemer wordt wekenlang gevolgd en er worden opnames gemaakt van een aantal van zijn dagelijkse activiteiten. Uit deze opnames blijkt dat de werknemer aan zware krachttraining doet, hardloopt, roeit en zichzelf meerdere malen aan een stang ophoog trekt. Na het zien van deze beelden ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet.

Het gerechtshof in Den Haag vindt dat er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs nu het wekenlang laten schaduwen van de werknemer een zware inbreuk op zijn privacy is. Maar omdat de werkgever de liegende werknemer niet op een andere manier kon betrappen worden de camerabeelden toch toegelaten als bewijs en wordt het ontslag op staande voet als terecht beoordeeld.

7. Werknemer neemt doos mondkapjes mee omdat hij onbeschermd moet werken

Een administratief medewerker van een schoonmaakbedrijf neemt een doos mondkapjes en een campingstoeltje mee uit het magazijn. Volgens de werknemer had hij voor het meenemen van de mondkapjes toestemming van een collega, maar werkte hij bovendien onbeschermd en behoorde zijn 80-jarige oude moeder tot de risicogroep.

De rechter maakt korte metten met de argumenten  van de werkneemster. De betreffende collega was niet bevoegd om toestemming te geven om de doos mondkapjes mee te nemen. Verder gelooft de rechter niet dat de campingstoel eigendom van de werknemer was. De werknemer is dus terecht op staande voet ontslagen.

8. Winkelmedewerker mag niet ontslagen worden vanwege diefstal van plastic tasje

Een winkelmedewerker van Action die ondanks het strikte zero tolerance anti-diefstalbeleid een plastic tasje ter waarde van 3 eurocent niet afrekende, mocht volgens de rechter niet ontslagen worden. De medewerker kocht 20 regenponcho’s en deed ze in het bewuste tasje om vervolgens naar huis te gaan. Hij wilde het tasje naar eigen zeggen de volgende dag afrekenen omdat de kassa’s op het bewuste tijdstip al gesloten waren.

Omdat het tasje geen product is dat door Action verkocht wordt en eigenlijk geen waarde heeft, oordeelde de rechter dat Action niet tot ontslag op staande voet had mogen overgaan. Action wordt veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van in totaal EUR 6.500.

9. Cateringmedewerker mag op staande voet ontslagen worden vanwege overgieten van flesje water in bidon

Alle medewerkers van deze vliegtuigcateraar hadden een Dopper-fles ontvangen om tijdens diensttijd water te kunnen drinken. De fles moest volgens strikte instructies gevuld worden bij speciale waterpunten.

De werknemer (25 jaar in dienst) kwam gehaast op zijn werk aan en pakte een flesje mineraalwater uit een krat met flesjes die teruggekomen waren van een internationale vlucht. Het flesje water was bestemd om te worden weggegooid. De werkgever ontsloeg de werknemer desondanks op staande voet.

De rechter is het met de werkgever eens. Daarbij vindt de rechter het belangrijk dat de werkgever al jarenlang een zeer strikt beleid hanteert als het gaat om het toe-eigenen van producten ook als het gaat om producten van een zeer geringe waarde.

10. Manager vraagt aan medewerkster met pepermuntvlek op haar jurk ‘of zij zich weer heeft laten onderspuiten’ en wordt ontslagen

Volgens de rechter heeft de manager een onacceptabele inbreuk gemaakt op de vrouwelijke waardigheid van de medewerker. Bovendien was de manager al eens eerder gewaarschuwd voor ongepaste opmerkingen.

De manager wijst op de losse bedrijfscultuur en de vriendschappelijke band met de medewerkster waarbij er over een weer schunnige grappen zouden zijn gemaakt. Volgens de rechter maakt dat het gedrag niet minder erg, de manager had zich bewust moeten zijn van zijn leidinggevende positie en het feit dat zijn opmerking volstrekt ongepast was.

Volgens het gerechtshof heeft de kantonrechter terecht geoordeeld dat de werknemer ontslagen mag worden zonder toekenning van enige ontslagvergoeding.

 

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1439 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder