Wetsvoorstel: werknemer moeten vakantiedagen binnen anderhalf jaar opnemen

22 juni 2010  door Maarten van Gelderen

Als het aan minister Donner ligt moeten werknemers binnenkort verplicht hun vakantiedagen binnen anderhalf jaar opnemen. Tegelijkertijd regelt dit wetsvoorstel dat de opbouw van vakantiedagen bij langdurig zieke werknemers onbeperkt doorloopt.

Huidige vakantiewetgeving in strijd met Europese regels

Volgens de huidige Nederlandse wetgeving bouwt een langdurige zieke werknemer alleen gedurende zes maanden vakantiedagen op. Stel dat een werknemer recht heeft op 24 vakantiedagen per jaar. Als deze werknemer gedurende twaalf maanden arbeidsongeschikt wordt, heeft hij slechts 12 vakantiedagen opgebouwd.

Elke werknemer heeft recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar

Het Europese Hof heeft in januari 2009 bepaald dat elke werknemer, ziek of niet ziek, recht heeft op de opbouw van het aantal vakantiedagen waarop een werknemer normaal gesproken minimaal recht heeft. Volgens de Nederlandse wet is dit viermaal het aantal dagen dat een werknemer per week werkt. Een werknemer die 5 dagen per week werkt, heeft dus recht op minimaal 4 x 5 = 20 vakantiedagen per jaar.

Omdat de Nederlandse wetgeving in strijd is met de uitspraak van het Europese Hof, moest de Nederlandse overheid de wetgeving aanpassen. Opvallend is echter dat het wetsvoorstel dus niet alleen regelt dat langdurige zieke werknemers recht blijven houden op volledige opbouw van hun vakantiedagen. Het wetsvoorstel regelt ook de verplichting voor werknemers om vakantiedagen uiterlijk binnen anderhalf jaar op te nemen.

Uitstellen van vakantie brengt gezondheid werknemers in gevaar

Volgens het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken zou het te lang uitstellen van vakantie de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen. Het lijkt er echter op dat hiermee ook geprobeerd wordt om de zogenaamde stuwmeren aan vakantiedagen bij bepaalde werknemers een halt toe te roepen.

Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State gestuurd. Pas daarna zal het worden ingediend en behandeld door de Tweede Kamer. De ingangsdatum van deze regeling kan dus nog wel even op zich laten wachten.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1447 waarderingen, gemiddeld: 7.2 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder