Wet Werk en Zekerheid (WWZ) definitief na instemming Eerste Kamer

10 juni 2014  door Maarten van Gelderen

De Eerste Kamer stemde vandaag met overgrote meerderheid (54 stemmen voor, 21 stemmen tegen) in met de Wet Werk en Zekerheid die voor een gedeelte per 1 januari 2015 in werking zal treden. De WWZ zal grote invloed hebben op de manier waarop werkgevers met flexwerkers moeten omgaan en zorgt eveneens voor een flinke hervorming van het ontslagrecht.

De wet is onder grote politieke druk tot stand gekomen en is met grote snelheid door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Wat wijzigt er per 1 januari 2015? Vanaf dat moment:

  • mogen er geen proeftijden meer opgenomen worden in tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of korter
  • geldt er een verbod op concurrentiebedingen in tijdelijke contracten (behalve in zeer bijzondere gevallen)
  • moeten werkgevers bij tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk aan de betreffende werknemer laten weten of het arbeidscontract verlengd gaat worden

Wat wijzigt er per 1 juli 2015? Vanaf dat moment:

  • wordt de ketenregeling aangescherpt (maximaal drie contracten in een periode van twee jaar)
  • komt de kantonrechtersformule te vervallen
  • heeft in principe elke werknemer met een dienstverband van twee jaar of langer recht op een transitievergoeding
  • kan tegen een ontslagbesluit van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter hoger beroep worden ingesteld
  • moet een werknemer die een beroep doet op de WW na een half jaar alle arbeid als passend aanvaarden

Wat wijzigt er per 1 januari 2016? Vanaf dat moment:

  • wordt de WW-duur afgebouwd van maximaal 38 naar 24 maanden (sociale partners mogen afspraken maken om deze duur te verlengen)
  • geldt een vertraagde opbouw van WW-rechten

Of de nieuwe maatregelen daadwerkelijk gaan leiden tot een stevigere positie van de flexwerker en een sneller, goedkoper en eerlijker ontslagrecht is nog maar de vraag. De praktijk zal dit moeten uitwijzen.

In elk geval zullen wij u via Ontslag.nl en het weblog www.hetnieuweontslagrecht.nl regelmatig op de hoogte blijven houden van nieuwe ontwikkelingen en uitspraken rondom de Wet Werk en Zekerheid.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1439 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder