Werknemer wegpesten pakt duur uit

30 november 2007  door Redactie Ontslag.nl

Een werkgever die verwijten en beschuldigingen aan het adres van een werknemer maakt en deze niet aannemelijk kan maken, loopt grote financiële risico's. Het is voor een werkgever dan ook van groot belang om de personeelsdossiers van de werknemers op orde te hebben. Als de maat voor de werknemer vol is, kan hij immers ook zelf de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een forse ontslagvergoeding. Zoals uit onderstaande zaak blijkt, kan een poging van een werkgever om een werknemer weg te pesten uiteindelijk erg duur uitpakken.

Voorgeschiedenis

Nadat een werknemer een hartoperatie heeft ondergaan en wil gaan reïntegreren, deelt de werkgever plotseling aan de werknemer mee het dienstverband te willen beëindigen (er wordt geen reden genoemd). Het reïntegratietraject wordt stop gezet en de werkgever doet de werknemer een voorstel tot beëindiging van het dienstverband. De werknemer schakelt een advocaat in die een tegenvoorstel doet. Vervolgens breekt de werkgever de schikkingsonderhandelingen af en probeert de werkgever de werknemer weg te pesten door de onkostenvergoeding van de werknemer stop te zetten, ineens gebruikskosten voor privé-telefoongesprekken te verrekenen met het salaris van de werknemer en (alvast) een vervanger voor de werknemer in dienst te nemen en haar relaties hiervan op de hoogte te stellen. De werknemer meldt zich opnieuw ziek en de bedrijfsarts komt tot het volgende oordeel: ‘Met de huidige druk is er echter sprake van een onwerkbare psychische last waardoor sprake is van arbeidsongeschiktheid. Advies in samenspraak te komen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Werkgever start CWI-procedure

Vervolgens dient de werkgever een verzoek in bij de CWI voor het verkrijgen van een ontslagvergunning. Ter onderbouwing van dit verzoek stelt de werkgever dat de werknemer zou disfunctioneren en dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan het verspreiden van pornografisch materiaal en seksuele intimidatie.

Werknemer start ontbindingsprocedure bij de Kantonrechter

Namens de werknemer wordt vervolgens, zonder eerst de uitkomst van de procedure bij de CWI af te wachten, direct een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter te Rotterdam op grond van een verstoorde arbeidsrelatie waarbij namens de werknemer aanspraak wordt gemaakt op een ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule met een correctiefactor C=2 (ca. 150.000 euro).

Beslissing kantonrechter

De werkgever slaagt er tijdens de ontbindingsprocedure niet in de verwijten en beschuldigingen aan het adres van de werknemer aannemelijk te maken. De kantonrechter oordeelt dat de verstoring van de arbeidsrelatie geheel te wijten is aan de werkgever en dat een ontslagvergoeding op zijn plaats is. Omdat de werkgever hier de grenzen van goed werkgeverschap heeft overschreden, wijst de kantonrechter de door de werknemer geclaimde vergoeding volledig toe.

Deze uitspraak laat nog maar eens zien hoeveel waarde kantonrechters hechten aan zorgvuldig gedrag van werkgevers ten opzichte van hun werknemers (en vice versa natuurlijk). De partij die zich in ernstige mate onzorgvuldig gedraagt, moet rekening houden van forse financiële consequenties.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1439 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder