Werknemer schendt relatiebeding via LinkedIn: 10.000 euro boete

31 maart 2011  door Maarten van Gelderen

Het toevoegen van een relatie uit je vorige werkkring aan je LinkedIn-netwerk kan wel eens flinke financiële gevolgen hebben voor vele werknemers. Zo valt uit een zeer recente uitspraak van de rechtbank in Arnhem af te leiden. Een werknemer met een relatiebeding werd door de rechter veroordeeld tot het betalen van een boete van maar liefst 10.000 euro aan zijn ex-werkgever vanwege het feit dat hij een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk had toegevoegd.

Relatiebeding met boeteclausule

In de betreffende zaak ging het om een sales director van een softwarebedrijf die bij zijn ontslag met zijn werkgever een relatiebeding overeenkwam. Op grond van dit beding was het de werknemer verboden om gedurende een jaar contact te hebben of te onderhouden met een aantal met name genoemde relaties van de werkgever.

Zoals gebruikelijk is bij relatiebedingen werd aan dit beding een boetebepaling gekoppeld waarin vermeld stond dat de werknemer een direct opeisbare boete van 10.000 euro verschuldigd zou zijn bij overtreding van het relatiebeding.

Kort na zijn ontslag trad de werknemer in dienst bij een concurrerende onderneming. Vanaf dat moment ontstond er tussen de werknemer en zijn voormalige werkgever een heftige discussie over de vraag of de werknemer met bepaalde gedragingen het relatiebeding geschonden had. Een van deze gedragingen had betrekking op het feit dat de ex-werkgever een printje had gemaakt van het profiel van de werknemer op LinkedIn waarop de volgende – bij LinkedIn-gebruikers bekende – tekst vermeld stond:

‘[naam relatie] is now connected to [naam werknemer] 32 minutes ago’

Het is de tekst die in beeld verschijnt wanneer op een verzoek vanuit LinkedIn om toegelaten te worden tot het netwerk van een ander positief gereageerd wordt. De rechter in Arnhem kreeg de vraag voorgelegd in hoeverre dit contact uitgelegd moest worden als een overtreding van het relatiebeding.

Accepteren LinkedIn-contact levert schending van relatiebeding op

Hier bestond volgens de rechter geen twijfel over. Met een korte motivering concludeerde de rechter dat de bekende LinkedIn-tekst zag op het ontstaan van het eerste contact tussen de werknemer en de betreffende relatie, hetzij omdat de werknemer de relatie had benaderd, hetzij vice versa.

Daarmee, zo oordeelde de rechter, had de werknemer het relatiebeding geschonden en werd hij veroordeeld tot het betalen van de contractuele boetesom van 10.000 euro.

Werknemer schond relatiebeding al eerder

Nu kunnen er bij dit vonnis enkele kanttekeningen geplaatst worden. Zo betrof het een werknemer die bij eerdere gelegenheden het relatiebeding ook al eens geschonden had.

Tijdens een eerdere procedure had een andere rechter de werknemer al eens gewaarschuwd dat het relatiebeding dusdanig geformuleerd was dat dit beding niet alleen betrekking had op zakelijke contacten, maar dat in feite elke vorm van contact tussen de werknemer en de betreffende relaties verboden was.

Ook is de uitspraak van de rechtbank in Arnhem gegeven in het kader van een kort geding procedure en zou een andere (hogere) rechter nog tot een ander oordeel kunnen komen.

LinkedIn-contact en telefonisch contact juridisch gelijkwaardig?

Toch is dit, voor zover mij bekend, de eerste Nederlandse uitspraak van een rechter die alleen al het accepteren van een relatie tot het eigen LinkedIn-netwerk bestempelt als schending van het relatiebeding.

Voorstanders van deze ‘harde lijn’ zouden kunnen betogen dat het vonnis van de rechter volkomen begrijpelijk is. LinkedIn is immers niets meer dan een technisch hulpmiddel om in contact te komen met relaties. Waarom zou bijvoorbeeld het telefonisch contact onderhouden met een relatie wel een schending van een relatiebeding opleveren en het contact leggen via de computer (LinkedIn) niet?

Eerst LinkedIn, dan Facebook en Twitter?

Tegenstanders zullen betogen dat met een dergelijk vonnis het einde zoek is. Wat is dan de volgende stap? Wordt het volgen van een relatie via Twitter dan ook verboden voor werknemers met een relatiebeding? En hoe zit het met Facebook, een netwerk dat in principe veel meer gericht is op privé-contacten?

Bovendien, was het relatiebeding oorspronkelijk niet bedoeld om ervoor te zorgen dat een werknemer zich zou onthouden van het actief en stelselmatig benaderen van relaties van zijn ex-werkgever? Gaat een absoluut contactverbod, zoals de rechter in Arnhem lijkt te accepteren, niet veel te ver?

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, ook niet als het gaat om een vonnis van een rechter. Het is dus nog te vroeg om te voorspellen of de uitspraak van de rechtbank in Arnhem navolging zal krijgen. Toch is een waarschuwing voor elke werknemer met een relatiebeding (en dat zijn er velen) op zijn plaats: bedenk je tweemaal voordat je een relatie van je vorige werkgever toelaat tot je LinkedIn-netwerk. Het zou achteraf een kostbaar contact kunnen blijken te zijn.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder