Werknemer hoeft andere functie niet te accepteren

19 april 2009  door Redactie Ontslag.nl

Ben je als werknemer verplicht om een andere functie te gaan vervullen als je werkgever dit verlangt? Deze vraag stond centraal in een procedure die speelde bij de kantonrechter in Heerlen.

De heer Mulder werkt sinds 1997 bij een autobedrijf als verkoopleider personenauto’s. Omdat de werkgever van mening is dat de heer Mulder ondermaats presteert krijgt hij in oktober 2008 te horen dat er een nieuwe verkoopleider zal worden aangesteld. De werkgever biedt de heer Mulder een andere – niet leidinggevende – functie aan.

De heer Mulder weigert deze nieuwe functie en start een kort geding procedure waarin hij zijn oorspronkelijke functie opeist. Volgens de heer Mulder functioneert hij juist heel goed en mag zijn werkgever niet eenzijdig besluiten om hem een andere functie te geven.

De kantonrechter stelt in deze spoedprocedure allereerst vast dat de werkgever in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgenomen. Dit wil niet zeggen dat er dan nooit eenzijdige wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, maar daarvoor is dan in principe wel een zwaarwegend belang nodig.

De werkgever beroept zich daarbij op het slechte functioneren van de werknemer. Volgens de rechter is dit onvoldoende aannemelijk geworden. Ook had van de werkgever verwacht mogen worden dat hij de werknemer voldoende mogelijkheden biedt om zijn functioneren te verbeteren en daarmee zijn oude functie te behouden.

De rechter komt tot de slotsom dat de werkgever de heer Mulder niet uit zijn functie had mogen ontheffen en hem evenmin een andere niet-leidinggevende functie had mogen aanbieden. De rechter veroordeelt de werkgever dan ook om de heer Mulder weer in zijn oorspronkelijke functie aan het werk te laten.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1444 waarderingen, gemiddeld: 7.2 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder