Werkgever mag variabele beloning op nihil stellen [video]

19 augustus 2016  door Maarten van Gelderen

Volgens het gerechtshof in Amsterdam mocht een werkgever eenzijdig besluiten om geen variabele beloning uit te keren ook al had de werknemer in kwestie de beloningsdoelstellingen wel behaald.

Het ging in deze zaak om een werknemer van vervoersbedrijf Connexxion. Op basis van zijn arbeidsovereenkomst kwam de werknemer in aanmerking voor een variabele beloningsregeling. De hoogte van deze variabele beloning was volgens deze regeling afhankelijk van het behalen van een aantal individuele doelstellingen en een aantal bedrijfsdoelstellingen. In de afgelopen jaren kwam de werknemer steeds in aanmerking voor een variabele beloning.

Werkgever beroept zich op slechte financiële resultaten

Op enig moment deelde de werkgever de werknemer mee dat er geen variabele beloning over het kalenderjaar 2012 zal worden uitgekeerd. Aanleiding hiervoor waren de slechte financiële resultaten. De werkgever beriep zich bij deze beslissing op een voorbehoud dat in de variabele beloningsregeling was opgenomen:

“De werkgever behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor haar moverende redenen naar boven of naar beneden van de vastgestelde variabele beloning af te wijken, zowel individueel als collectief.”

De werknemer accepteerde deze beslissing echter niet en startte een gerechtelijke procedure. Bij de rechter voerde de werknemer aan dat de variabele beloning als arbeidsvoorwaarde moest worden gekwalificeerd en (dus) niet zomaar eenzijdig door de werkgever teniet gedaan kon worden. Volgens de rechter was inderdaad sprake van een arbeidsvoorwaarde, maar daaraan mogen, zo oordeelde de rechter, wel bepaalde voorwaarden verbonden worden.De rechter verwees daarbij niet alleen naar de doelstellingen, maar ook naar het voorbehoud van de werkgever om te beslissen af te wijken van de rekenkundige uitkomst van de beloning.

Werknemer: werkgever heeft voorbehoud prijsgegeven

Ook het verweer van de werknemer dat de werkgever zijn discretionaire bevoegdheid verspeeld zou hebben door in de afgelopen jaren altijd een variabele beloning uit te keren, werd door de rechter van tafel geveegd. Het feit dat de werkgever niet eerder had besloten om geen variabele beloning uit te keren wilde volgens de rechter nog niet zeggen dat de werkgever daarmee zijn voorbehoud had prijsgegeven.

Een beroep van de werknemer dat de werkgever met zijn beslissing gehandeld in strijd met het goed werkgeverschap had, slaagde evenmin. Volgens de rechter had de werkgever goede gronden om in dat jaar geen variabele beloning uit te keren. Er was namelijk sprake van verslechterde financiële resultaten.

Kijk mee naar het webinar ‘eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden’

Deze uitspraak laat in eerste instantie zien hoe belangrijk het voor een werkgever kan zijn om bij bepaalde beloningsregelingen (of andere arbeidsvoorwaarden) een helder en schriftelijk voorbehoud te maken. De vraag of een bepaalde arbeidsvoorwaarde wel of niet eenzijdig gewijzigd kan worden is vaak aanleiding voor discussie en niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Wil je bijgepraat worden over de laatste stand van zaken rondom dit onderwerp? Kijk dan dinsdag 27 september a.s. mee naar het webinar ‘eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden’.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1304 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder