Werkgever mag ook voorafgaand aan proeftijd opzeggen

16 maart 2009  door Wouter Van Gelderen

Over het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voordat de overeenkomen proeftijd ook maar begonnen is, bestaan veel misverstanden. Kort geleden moest de kantonrechter te Alpen aan den Rijn over een dergelijk zaak oordelen.

Duur van de proeftijd

Een arbeidsovereenkomst bevat vaak een proeftijd. In het algemeen mag de proeftijd maximaal een (1) maand bedragen als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor een duur korter dan twee jaar. Denkt u bijvoorbeeld aan een arbeidscontract voor de duur van zes of twaalf maanden.

Gaat het om een arbeidsovereenkomst met een duur van twee jaar of langer of gaat het over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan mag de proeftijd in principe twee maanden bedragen.

Opzeggen tijdens de proeftijd

Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer op elk gewenst moment de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor hoeft dan dus geen opzegtermijn in acht genomen te worden.

Opzeggen voorafgaand aan de proeftijd?

De vraag of werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst ook mogen opzeggen voorafgaand aan de proeftijd speelde een centrale rol in de procedure die een werkneemster had aangespannen voor de kantonrechter in Alphen aan den Rijn.

Volgens de werkneemster in kwestie had zij in september 2007 een arbeidscontract met de werkgever gesloten voor de duur van zes maanden, ingaande 1 november 2007. In dit arbeidscontract was een proeftijd van een maand opgenomen.

In de periode tot 1 november 2007 hadden de werkneemster en de werkgever meerdere malen contact. Uit deze contacten trok de werkgever op 25 oktober 2007 de conclusie dat hij de arbeidsovereenkomst toch niet wilde aangaan. Ter compensatie voor de mogelijke schade van de werkneemster bood de werkgever de werkneemster een vergoeding aan van 2.000 euro bruto. Dit voorstel wees de werkneemster af.

Volgens de werkneemster had de werkgever onzorgvuldig gehandeld door in een zo laat stadium en op vage gronden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Volgens de werkneemster was zij meer dan anderhalve maand in de veronderstelling gelaten dat zij op 1 november 2007 ook daadwerkelijk aan de slag kon.

De werkneemster claimt bij wijze van schade een bedrag van 21.000 euro bruto. Dit bedrag komt overeen met het totale loonsaldo over de duur van de arbeidsovereenkomst.

Werkgever mocht ook voorafgaand aan de proeftijd opzeggen

Volgens de kantonrechter is het duidelijk: in het algemeen mag een werkgever (maar ook een werknemer) met een beroep op de proeftijd de arbeidsovereenkomst opzeggen nog voordat de werkzaamheden daadwerkelijk begonnen zijn.

In principe is daarbij dan geen schadevergoeding verschuldigd. Alleen als er sprake is van ‘misbruik van bevoegdheid’ kan dit anders zijn. In dit geval vindt de kantonrechter dat de werkgever correct gehandeld heeft. Hij mocht uit de contacten die hij met de werkneemster had alsnog de conclusie trekken dat hij met haar toch geen arbeidsovereenkomst wilde aangaan.

Conclusie

In het algemeen mogen werkgever en werknemer voorafgaand aan de start van de proeftijd al besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Alleen in uitzonderingssituaties kan de andere partij daarbij aanspraak maken op schadevergoeding.

Let op: er moet natuurlijk wel een proeftijd zijn. Als dit niet het geval is, kan de werkgever niet zomaar meer opzeggen. Hij zal dan in principe toestemming van het UWV moeten hebben de geldende opzegtermijn in acht moeten nemen. Als werknemer moet u, zonder proeftijd, ook rekening houden met de geldende opzegtermijn.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder