Werkgever leest privé-email werknemer

13 mei 2010  door Maarten van Gelderen

Dat schending van de privacy van een werknemer wel eens flinke financiële gevolgen kan hebben ondervond een werkgever in Alphen aan den Rijn onlangs. De werkgever las berichten uit de hotmail-account van de werknemer en ontsloeg haar vervolgens op staande voet.

Administratief medewerkster op advocatenkantoor

De werkneemster in kwestie was werkzaam als administratief medewerkster op een advocatenkantoor. Op een dag vergeet de werkneemster haar computer af te sluiten en leest de werkgever vervolgens een aantal berichten uit de openstaande hotmail-account. De werkgever schrikt als hij de e-mailcorrespondentie leest tussen de administratief medewerkster en een voormalig advocaat van het advocatenkantoor. Het gaat over een overdracht van een dossier naar deze advocaat. De medewerkster schrijft aan deze advocaat dat zij uren uit het dossier zal ‘knippen’ voordat het dossier wordt overgedragen. De advocaat reageert daarop met de opmerking dat dit ‘hartstikke illegaal’ is. Daarop antwoordt de medewerkster met: ‘illegale dingen doe ik wel vaker voor jou!’.

Werkgever besluit tot ontslag op staande voet

Na het lezen van deze correspondentie neemt de werkgever een rigoureus besluit. Hij belt de medewerkster op en vertelt haar dat zij op staande voet ontslagen is. De werkgever verwijt de werkneemster daarbij dat zij het geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst geschonden heeft. Ook de opmerking over het ‘knippen’ van uren neemt de werkgever haar zeer kwalijk.

De werkneemster in kwestie legt zich bij dit ontslag op staande voet niet neer en start een procedure bij de kantonrechter in Alphen aan den Rijn. Deze rechter stelt de werkneemster op alle punten in het gelijk.

Werkgever heeft privacy werknemer geschonden

Volgens de rechter heeft de werkgever, zonder dat daartoe enige aanleiding bestond, de privacy van de werkneemster geschonden door bewust privé e-mails van de werkneemster te lezen. De werkgever heeft daarmee bewust het risico genomen dat hij kennis zou nemen van uitlatingen die hem mogelijk niet bevielen. Zonder schending van de privacy van de werkneemster zou de hele situatie niet ontstaan zijn.

Verder meent de rechter dat er geen sprake is geweest van een schending van het geheimhoudingsbeding door de werkneemster. De uitgewisselde gegevens waren de werkneemster privé bekend en van het ‘knippen’ van uren is geen bewijs geleverd door de werkgever. Volgens de werkneemster had zij deze opmerking bij wijze van grap gemaakt.

Werkgever heeft ontslag aan zichzelf te wijten

De rechter constateert wel dat er inmiddels sprake is van een vertrouwensbreuk en dat om die reden het dienstverband alsnog beëindigd moet worden. Dit heeft de werkgever volgens de rechter volledig aan zichzelf te wijten. De werkgever wordt verplicht om de werkneemster een ontslagvergoeding te betalen die gelijk is aan het resterende loon dat zij normaal gesproken tot aan de einddatum van haar arbeidscontract (voor bepaalde tijd) zou ontvangen. Dit kwam neer op 3½ maandsalaris.

Waarheidsvinding versus privacy

Hoewel de schending van de privacy van de werkneemster bij deze kantonrechter in goede handen lijkt, lijken kantonrechters vaak meer waarde te hechten aan waarheidsvinding dan aan de bescherming van de privacy. Zo oordeelde de rechtbank in Groningen in 2008 over een zaak waarbij een werkgever op onrechtmatige wijze video-opnamen had gemaakt van een aantal gedragingen van een werknemer.

Hoewel de rechter vaststelde dat de beelden onrechtmatig waren gemaakt en de werkgever mogelijk zelfs strafbaar gehandeld had, konden de beelden wel als bewijs dienen in de ontslagprocedure. Een ook de rechtbank in Amsterdam oordeelde enkele jaren geleden dat bepaalde e-mails als bewijs konden worden gebruikt ook al beriep de werknemer zich op zijn privacyrechten.

In deze zaken was echter overduidelijk dat de werknemer zich zeer verwijtbaar gedragen had. In die situatie weegt het recht op privacy voor een rechter mogelijk minder zwaar dan in de situatie dat de privacy schending niets onoorbaars aan het licht brengt.

Toch zijn al te nieuwsgierige werkgevers gewaarschuwd. Het zonder aanleiding lezen van privémails van werknemers kan kostbare gevolgen hebben.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder