Werkgever aansprakelijk voor gevolgen burn-out

19 juli 2011  door Maarten van Gelderen

Ondanks het feit dat de werknemer in kwestie niet de indruk wekte overspannen te zijn, oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dat een werkgever toch aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit de burn-out van de medewerker.

Het ging in deze zaak om een medewerkster van 60 jaar die werkzaam was als PeKAM-functionaris (Pe staat voor personeelszaken, KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu). Op enig moment raakt zij arbeidsongeschikt en wordt de diagnose depressieve episodes en burn-out gesteld.

De medewerkster beland in de WIA en wordt na een verkregen ontslagvergunning door haar werkgever ontslagen. De werkneemster start daarop een procedure omdat zij van mening is dat haar (ex)werkgever aansprakelijk is voor de door haar geleden schade ten gevolge van de burn-out.

Werkgever stelt wettelijke zorgplicht te zijn nagekomen

Na het horen van een zevental getuigen is de rechter ervan overtuigd dat er sprake is geweest van overbelasting en/of een te zware werkdruk. De werkgever brengt daar tegenin dat zij niet tekortgeschoten is in haar wettelijke zorgplicht gericht op het voorkomen van een burn-out.

Het gerechtshof maakt echter korte metten met dit standpunt van de werkgever. Volgens de rechter had de werkgever moeten bewaken dat de werkzaamheden van de medewerkster in beginsel in gemiddeld 40 uur per week konden worden uitgevoerd.

Werkgever had op de hoogte moeten zijn van persoonskenmerken medewerkster

Bovendien had de werkgever, volgens de rechter, op grond van de gevoerde beoordelings- en functioneringsgesprekken op de hoogte kunnen en moeten zijn van een aantal persoonskenmerken van de medewerkster die een verhoogde kans geven op het ontstaan van een burn-out, namelijk:

  • moeite met nee zeggen
  • hard werken
  • alles goed willen doen
  • graag gewaardeerd willen worden
  • idealistisch of ambitieus zijn
  • plichtsgetrouw zijn
  • alles zelf willen doen

Het feit dat de medewerkster niet liet blijken dat zij het werk teveel vond of niet aankon, doet volgens de rechter niets af aan de verplichting van de werkgever om zelfstandig na te gaan of de medewerkster wel (voldoende) pauze nam, werk mee naar huis nam etc.

De werkgever wordt dan ook veroordeeld tot het betalen van een voorschot van 20.000 euro op de nader op te maken schade.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 742 waarderingen, gemiddeld: 7.8 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder