Welke gezondheidsvragen mag een werkgever wel of niet stellen? [video]

18 mei 2016  door Maarten van Gelderen

Deze vraag levert regelmatig discussie op. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs de “Beleidsregels - De zieke werknemer” waarin voor verschillende situaties beschreven staat hoe een werkgever om moet en mag gaan met medische informatie van een zieke werknemer.

Een werkgever is enerzijds wel (mede)verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn zieke werknemers, maar mag anderzijds niet alle medische informatie vragen die hij wenst. Met name de privacywetgeving schrijft nauwgezet voor welke informatie een werkgever wel of niet mag vragen en/of verwerken.

De “Beleidsregels – De zieke werknemer” van de AP beschrijft voor drie veel voorkomende situaties hoe een werkgever om moet gaan met medische informatie van de werknemer. Kort samengevat gaat het om de volgende situaties.

1 De sollicitatieprocedure

Hoofdregel hier is dat een werkgever geen vragen mag stellen over de gezondheid van een sollicitant of diens ziekteverzuim in het verleden. Ook een vraag aan een sollicitante of zij zwanger is of wil worden, is niet toegestaan.

Andersom geldt voor een sollicitant wel de plicht om melding te maken van gezondheidsklachten waarvan hij weet of moet begrijpen dat deze hem ongeschikt maken voor de betreffende functie.

2 De ziekmelding

Een werkgever mag bij een ziekmelding in principe niet vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte van de werknemer. In de praktijk zal deze informatie vaak wel besproken worden, met name als de verstandhouding tussen werkgever en werknemer gewoon goed is.

Strikt genomen mag een werkgever bij een ziekmelding alleen de volgende gegevens aan de werknemer vragen:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres
  • de vermoedelijke duur van het verzuim
  • de lopende afspraken en werkzaamheden
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ZW valt
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of verkeersongeval

3 Verzuimbegeleiding en re-integratie

In deze situatie is strikt voorgeschreven welke informatie er tussen de werkgever en de bedrijfsarts uitgewisseld mag worden. Zo mag de bedrijfsarts of arbodienst aan de werkgever alleen de volgende gegevens over de werknemer verstrekken:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is
  • de verwachte duur van het verzuim
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is
  • eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen
Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1304 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder