Weigering aan mediation mee te werken kan kostbare gevolgen hebben

20 oktober 2010  door Redactie Ontslag.nl

Hoewel vrijwilligheid een van de kernelementen van mediation is, blijkt dit in de praktijk nog wel eens anders uit te pakken. Een werkgever of werknemer die op verzoek van de andere partij niet mee wil werken aan mediation kan dit later bij een kantonrechter nog wel eens verweten worden.

Werkgever schiet ernstig tekort bij re-integratie werknemer

Een 43-jarige risico- en procescontroller bij een bank heeft zich als gevolg van een arbeidsconflict ziek gemeld. Na een korte periode van herstel valt hij wederom uit. Na twee jaar ziek te zijn wordt bij het UWV een WAO-aanvraag ingediend. Deze wordt afgewezen omdat de bank onvoldoende gedaan heeft om de re-integratie van de medewerker te laten slagen.

De arbeidsdeskundige van het UWV maakt onder meer melding van het volgende:

‘De oorzaak van het beperkte resultaat ligt in het eerdergenoemde arbeidsconflict. De werkgever heeft dat conflict niet adequaat opgelost. Mediation is pas voorgesteld toen de werknemer daar niet meer toe in staat was. Vanaf dat moment is er onvoldoende door de werkgever om zich ervan te verzekeren dat zodra mogelijk re-integratie bij de eigen werkgever of elders zou worden ingezet.’

In een door de werkgever gestarte ontslagprocedure komt ook de kantonrechter tot het oordeel van de bank het conflict niet heeft trachten op te lossen, maar vanaf de aanvang van het re-integratietraject heeft aangestuurd op beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Omdat de bank een terugkeer van de werknemer uitgesloten acht, besluit de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst van de werknemer wel te ontbinden. Maar omdat de werkgever ernstig tekortgeschoten is en zich niet als goed werkgever gedragen heeft, kent de rechter de werknemer een ontslagvergoeding toe van 360.000 euro. Dit komt neer op een kantonrechtersformule met toepassing van een correctiefactor van 4.

Hoe vrijwillig is mediation?

Als arbeidsrechtadvocaat en NMI-mediator ben ik regelmatig betrokken bij zaken waarbij de ene partij mediation voorstel terwijl de andere partij hier juist niets van wil weten. Omdat mediation alleen op vrijwillige basis kan plaatsvinden, zou je verwachten dat de weigerachtige houding om aan mediation mee te werken de betreffende partij niet verweten kan worden.

Toch is het vaak verstandig om een verzoek om een mediationtraject in te gaan niet al te snel af te wijzen. De kans bestaat dat deze weigering in een eventuele ontslagprocedure alsnog een rol gaat spelen. De afwijzende partij zou het verwijt kunnen krijgen onvoldoende coöperatief te zijn geweest. Laat u dus juridische adviseren voordat u besluit om geen medewerking te verlenen aan een verzoek tot mediation.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder