Wanneer vangt de bedenktermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden eigenlijk aan?

23 februari 2016  door Maarten van Gelderen

Deze op het oog simpele vraag moest de kantonrechter in Rotterdam onlangs beantwoorden.

Volgens de rechter moet het wettelijke bedenkrecht zo worden uitgelegd dat de bedenktermijn aanvangt op het moment dat de beëindigingsovereenkomst door beide partijen ondertekend is.

Logisch toch, zult u denken. Maar in de praktijk bereiken partijen vaak voorafgaand aan de daadwerkelijke ondertekening van de beëindigingsovereenkomst al overeenstemming over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. Zo ook in de Rotterdamse zaak. De advocaat van de werknemer reageerde per e-mail van 21 september 2015 op een beëindigingsvoorstel van de werkgever. Deze advocaat schreef letterlijk:

“Cliënt kan akkoord gaan met uw vaststellingsovereenkomst op één punt na. Graag ziet hij aanpassing van artikel 18 betreffende het non concurrentiebeding, in die zin dat het non-concurrentiebeding voor zover dat geldt, ongedaan wordt gemaakt.

Ik verzoek u de vaststellingsovereenkomst aan te passen, waarna mijn cliënt zo spoedig mogelijk de door uw cliënt ondertekende vaststellingsovereenkomst zal retourneren aan u.”

Daarop wordt de vaststellingsovereenkomst door de werkgever aangepast en dezelfde dag nog opnieuw naar de advocaat van de werknemer gestuurd. Per kerend e-mailbericht laat de advocaat van de werknemer weten dat de overeenkomst nu akkoord is en ter ondertekening per gewone post aan de werknemer kan worden gezonden. Uiteindelijk zal de werknemer de vaststellingsovereenkomst pas op 28 september 2015 ondertekenen.

Werknemer roept zijn bedenkrecht in

De werknemer in kwestie beroept zich vervolgens op 9 oktober 2015 op zijn bedenkrecht. Maar is hij daarmee niet te laat? Volgens de wet komt een overeenkomst namelijk tot stand door aanbod en aanvaarding. De advocaat van de werknemer heeft met haar e-mail van 21 september 2015 het schriftelijke aanbod van de werkgever geaccepteerd. Daarmee is op dat moment een overeenkomst tot stand gekomen. Volgens de werkgever is het beroep van de werknemer op zijn bedenkrecht dan ook te laat ingeroepen.

Rechter: ondertekeningsdatum vaststellingsovereenkomst is bepalend voor start van bedenktermijn

De Rotterdamse rechter kiest echter voor een andere oplossing. Volgens de rechter is uit de wettekst over het bedenkrecht niet direct op te maken op welk moment de vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen is. De rechter verwijst vervolgens naar de wetsgeschiedenis en komt tot het oordeel dat de rechtszekerheid ermee gebaat is dat er een duidelijk aantoonbaar en concreet moment is waarop de bedenktermijn aanvangt. Volgens de rechter is het dus logisch om daarvoor uit te gaan van het moment waarop de vaststellingsovereenkomst (door de werknemer) ondertekend is.

Hoewel het op zich begrijpelijk is dat de rechter kiest voor een praktische oplossing, is het nog maar de vraag of deze beslissing juridisch juist is. Als de juridisch adviseur van een werknemer per e-mail laat weten dat hij namens zijn cliënt akkoord is met een beëindigingsovereenkomst van de werkgever, ontstaat er in feite een overeenkomst. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door de werknemer is in feite niets meer dan een bekrachtiging van wat al afgesproken is.

De uitspraak (in kort geding) van de Rotterdamse rechter geeft naar mijn mening dan ook nog geen definitief uitsluitsel over de vraag wanneer het bedenkrecht nu daadwerkelijk aanvangt. Vanuit werknemersperspectief zou deze discussie eenvoudig voorkomen kunnen worden door erop aan te dringen dat in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat de werknemer tot veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1444 waarderingen, gemiddeld: 7.2 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder