Vijf dingen die elke werknemer moet weten over de transitievergoeding

9 april 2015  door Maarten van Gelderen

Over ruim twee maanden zal het ontslagrecht drastisch veranderen. Niet alleen de spelregels rondom ontslagprocedures ondergaan dan een ingrijpende wijziging, maar ook de wijze waarop ontslagenvergoedingen worden vastgesteld.

1. Een transitievergoeding? Wat is dat?
De transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 de nieuwe naam voor de ontslagvergoeding. Met deze nieuwe naam wil de regering duidelijk maken dat de vergoeding bedoeld is om werknemers in staat te stellen een transitie te maken naar een nieuwe baan. In eerste instantie was het dan ook de bedoeling dat werknemers deze vergoeding verplicht zouden moeten gebruiken voor zogenaamde van-werk-naar-werk trajecten.

Van deze verplichting is de regering uiteindelijk afgestapt en de transitievergoeding krijgt dus dezelfde fiscale behandeling als de huidige ontslagvergoeding. Dit betekent dat u als werknemer het netto equivalent van de transitievergoeding op uw bankrekening krijgt overgemaakt. Uw werkgever zal op de transitievergoeding verplicht loonbelasting moeten inhouden.

2. Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?
De hoofdregel luidt dat elke werknemer die na een dienstverband van twee jaar of langer ontslagen wordt (of waarvan het arbeidscontract niet verlengd wordt), recht heeft op een transitievergoeding. Het gaat er dus om dat het uw werkgever is die het initiatief genomen heeft voor de beëindiging van de arbeidsverhouding.

Op deze hoofdregel bestaan een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering geldt voor de situatie waarbij het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw zijde. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u arbeidsongeschikt bent en onvoldoende wilt meewerken aan uw eigen re-integratie. In dat geval heeft u geen recht op een transitievergoeding.

3. Hoe hoog is de transitievergoeding?
De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een wettelijke formule. Over de eerste tien jaar van uw dienstverband geldt de regel dat u recht heeft op 1/3 maandsalaris per jaar. Bij een dienstverband van meer dan tien jaar heeft u vanaf het 10e jaar recht op een transitievergoeding ter grootte van 1/2 maandsalaris per jaar.

Een voorbeeld. Rogier werkt twaalf jaar voor een verzekeringskantoor als hij in het kader van een reorganisatie per 1 september 2015 ontslagen wordt. Het bruto maandsalaris van Rogier bedraagt (inclusief vakantietoeslag) € 3.500. Roger heeft bij zijn ontslag recht op een transitievergoeding van (10 x 1/3) + (2 x 1/2) = 4 1/3 maandsalaris, of te wel € 15.167 bruto.

Als u wilt berekenen hoe hoog de transitievergoeding in uw geval is, kunt u gebruik maken van deze online rekentool transitievergoeding.

4. Kan een rechter afwijken van de transitievergoeding?
Een rechter kan in bijzondere gevallen bepalen dat uw werkgever naast de transitievergoeding nog een extra vergoeding moet betalen, de zogenaamde billijke vergoeding.

In de wet is geregeld dat deze billijke vergoeding aan een werkgever opgelegd kan worden als de werkgever rondom uw ontslag ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. De billijke vergoeding is niet gemaximeerd. De kantonrechter kan dus zelf bepalen hoe hoog deze extra vergoeding in een bepaalde situatie moet zijn.

5. Hoe zit het met de transitievergoeding voor oudere werknemers?
Oudere werknemers hebben recht op een hogere transitievergoeding, ten minste als ze minimaal 50 jaar oud zijn en tien jaar of langer bij de werkgever in dienst zijn geweest. In dat geval geldt dat elk dienstjaar vanaf de 50e verjaardag één maandsalaris aan transitievergoeding oplevert.

Maar let op: deze verhoogde transitievergoeding geldt niet als u in dienst bent bij een kleine werkgever. Een kleine werkgever is volgens de wettelijke regeling een werkgever die minder dan 25 mensen in dienst heeft.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder