Verzoek om ontslag te vernietigen 1 minuut te laat ingediend [video]

20 september 2016  door Maarten van Gelderen

Een werkneemster die via haar advocaat bij de rechtbank bezwaar aan wilde tekenen tegen haar ontslag, was één minuut te laat en viste daarmee volgens de rechter achter het net.

Deze zaak laat zien hoe strikt rechters (moeten) zijn bij het toepassen van de wettelijke termijnen in het kader van het nieuwe ontslagrecht. De betreffende werkneemster was werkzaam in het restaurant van een zorginstelling. In het kader van een reorganisatie was de functie van de medewerkster vervallen en had de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd en verkregen.

Per brief van 27 augustus 2015 had de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit betekende dat de arbeidsovereenkomst op 31 oktober 2015 was geëindigd.

Werkneemster wil ontslag bij kantonrechter aanvechten

De werkneemster was het met deze gang van zaken niet eens. Volgens haar had de werkgever zich onvoldoende ingespannen om haar te herplaatsen in een andere passende functie. Via een verzoekschrift probeerde de werkneemster om het ontslag terug te draaien.

Volgens de wettelijke ontslagregels heeft een werknemer die het niet eens is met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst, vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt, precies twee maanden de tijd om bij de kantonrechter een verzoekschrift in te dienen en daarmee protest aan te tekenen tegen het gegeven ontslag. In het geval van deze restaurantmedewerkster liep deze termijn dus af op 31 december 2015. Volgens de wettelijke regels is een verzoek nog op tijd ingediend als het vóór 24.00 uur van de laatste dag van de termijn (per fax) ontvangen is.

Verzoekschrift wordt één minuut te laat ingediend

In deze zaak kwam het verzoekschrift van de werkneemster precies op 00.00 uur (op 1 januari 2016 dus) bij de rechtbank binnen. Te laat, aldus de rechter, ook al ging het in dit geval slechts om een minuut.

Deze uitzonderlijke zaak laat zien dat er binnen het ontslagrecht hele strikte termijnen gelden voor het maken van bezwaar. Als u te maken krijgt met onvrijwillig ontslag en u overweegt om hiertegen bezwaar te maken, wacht dan niet te lang. Wilt u weten of het in uw geval zinvol is om uw ontslag aan te vechten, neem dan snel contact met ons op.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1304 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder