Tien tips bij ontslag

19 januari 2011  door Wouter Van Gelderen

Een van de meest gestelde vragen op de Ontslaglijn is de vraag welke tips een werknemer die met ontslag bedreigd wordt in acht zou moeten nemen. Hoewel elke ontslagsituatie anders is en beoordeeld moet worden aan de hand van de specifieke omstandigheden, zijn er wel een aantal suggesties die in veel ontslagsituaties behulpzaam zijn:

1. Protesteer

Als u van uw werkgever of leidinggevende te horen krijgt dat u ontslagen gaat worden, laat dan direct mondeling weten dat u het hier niet mee eens bent. Meestal is het verstandig om uw bezwaren ook op papier te zetten, al dan niet met behulp van een juridisch adviseur.
Het (direct) instemmen met uw ontslag zal uw positie bij latere onderhandelingen over een ontslagvergoeding vrijwel altijd verzwakken.

2. Vraag uw werkgever alles op papier te zetten

Meestal wordt u in eerste instantie mondeling geïnformeerd over uw aanstaande ontslag. Soms doet uw werkgever hierbij direct een mondeling voorstel met het verzoek aan u om daar binnen een paar dagen op te reageren.

Neem geen overhaaste beslissing. Vraag uw werkgever om de ontslagreden en het eventuele financiële voorstel op papier te zetten zodat u in alle rust precies kunt nalezen wat het voorstel inhoudt. Teken dus nog niets en doe geen toezeggingen.

3. Win deskundig advies in

Het arbeidsrecht is een juridische slangenkuil. Hoewel een behulpzame buurman zich nog wel eens goedbedoeld wil opwerpen als vraagbaak, is ontslagrecht werk voor specialisten.

Een goed advies hoeft niet veel te kosten, maar kan veel ellende voorkomen. Zo kunt u via onze Ontslaglijn voor slechts 50 cent per minuut direct uw situatie voorleggen aan een arbeidsrechtadvocaat. Het is overigens niet ongebruikelijk dat uw werkgever – afhankelijk van de situatie – tenminste een deel van de door u gemaakte juridische kosten voor zijn rekening neemt.

4. Houd een dossier bij

Soms komt een ontslag onverwacht, soms zag u het al van ver aankomen. Niet zelden probeert een werkgever een ‘dossier’ op te bouwen met name als het gaat om een ontslag wegens persoonlijke redenen.

Wees hierop bedacht en houd ook zelf een dossier bij van alle verwikkelingen en correspondentie. Mocht het namelijk tot een ontslagprocedure komen, dan zal de uitkomst in belangrijke mate afhangen van (het gebrek aan) schriftelijke bewijsstukken.

5. Werk door

Hoewel de werksfeer door een ontslagaanzegging vaak tot onder het nulpunt is gedaald, is het in uw eigen belang om toch te proberen aan het werk te blijven. U geeft daarmee een signaal af dat u het met het ontslag niet eens bent.

6. Lever geen bedrijfseigendommen in

Lever niet zomaar alle bedrijfseigendommen zoals de leaseauto, laptop en mobiele telefoon in als uw werkgever hierom vraagt. Meestal bent u gerechtigd om deze zaken tot het einde van uw dienstverband te blijven gebruiken. Het voortijdig inleveren van bedrijfseigendommen wekt de indruk dat u zich al bij het ontslag heeft neergelegd.

7. Ga niet akkoord met een vrijstelling van werkzaamheden

Uw werkgever kan u voorstellen om voorlopig naar huis te gaan in afwachting van uw definitieve ontslag. Vaak wordt hiervoor de term ‘vrijstelling van werkzaamheden’ gebruikt. Ga hier niet mee akkoord. Laat uw werkgever weten dat u wilt doorwerken. Als uw werkgever per se niet wil dat u op het werk verschijnt, dan zal hij u op non-actief moeten stellen.

8. Geef uw werkgever geen onnodige informatie

Tijdens een ontslaggesprek kunt u geconfronteerd worden met een aantal lastige vragen. Dit ontslag zag je toch wel aankomen? Jouw kansen op de arbeidsmarkt zijn toch niet slecht? Vind je zelf ook niet dat het geen zin heeft om onze samenwerking voort te zetten? Pas hiervoor op. Geef liever aan dat het geen zin heeft om hierop te antwoorden en dat u enkel wilt aanhoren wat uw werkgever u te zeggen heeft.

9. Laat u niet helpen door een adviseur van uw werkgever

Sommige werkgevers bieden u aan om advies in te winnen bij een bevriende adviseur die – meestal betaald door uw werkgever – u wel van dienst kan zijn. Denk eraan dat een goede adviseur slechts één partij kan dienen: zijn opdrachtgever. Maak uw werkgever duidelijk dat u zelf wilt bepalen wie u van juridisch advies voorziet.

10. Maak geen ruzie

Bij ontslag kunnen de emoties soms hoog oplopen. Begrijpelijk. Toch is het belangrijk om uw emoties onder controle te houden en niet in een heftige ruzie verzeild te raken over de ontslagreden. In uw emoties kunt u wel eens iets zeggen dat later tegen u gebruikt kan worden. Als de emoties echt te hoog dreigen op te lopen, zeg dan simpelweg dat u het gesprek wilt beëindigen en dat u het beter vindt om verder schriftelijk te communiceren.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder