Schending relatiebeding via LinkedIn kost werknemer 75.000 euro

28 juli 2014  door Maarten van Gelderen

Een werknemer die via LinkedIn een aantal relaties een wervend bericht stuurde over zijn nieuwe werkgever werd onlangs door de rechtbank Groningen veroordeeld om maar liefst 75.000 euro te betalen aan zijn ex-werkgever. Volgens de rechtbank was er namelijk sprake van een schending van het relatiebeding.

De betreffende werknemer was werkzaam bij een verzekeringskantoor in de functie van senior manager schade. Volgens zijn functiebeschrijving hield de werknemer zich vooral bezig met het acquireren, beheren en adviseren inzake verzekeringen betreffende de zakelijke markt. De werknemer was in de praktijk het gezicht van het verzekeringskantoor en onderhield het klantencontact.

Bericht via LinkedIn uit enthousiasme voor nieuwe baan?
Op enig moment zegde de werknemer zijn dienstverband op om bij een concurrent te gaan werken. Vervolgens stuurt hij een aantal relaties van zijn oude werkgever via LinkedIn het volgende bericht:

Ik ben verheugd jullie te kunnen melden dat ik per [datum] in dienst treedt bij [naam] te [plaatsnaam]. Eindelijk een werkgever die weet hoe het werkt in assurantieland. Alleen maar bedrijfsmatige klanten, goede binnendienst en vooral weer plezier in je werk en minstens zo belangrijk, een financieel solide bedrijf. Ik hou jullie op de hoogte van mijn nieuwe mobiele nummer en e-mailadres. Tijdelijk te bereiken op (…)

De ex-werkgever vatte dit op als een schending van het relatiebeding. De werknemer mocht op basis van dit relatiebeding immers een jaar lang geen cliënten van de werkgever benaderen of bedienen op een wijze gelijk of gelijksoortig aan de wijze van bedienen van de werkgever. Op elke overtreding van het relatiebeding was een boetesom gesteld van 25.000 euro. Omdat er volgens de werkgever sprake was van berichten aan vier relaties, zou de werknemer in totaal 100.000 euro aan boetes moeten betalen.

Volgens de werknemer was het standpunt van zijn ex-werkgever zwaar overtrokken. De berichten waren door hem verstuurd vanuit zijn enthousiasme voor zijn nieuwe baan en bovendien had de ex-werkgever toch helemaal geen schade geleden?

Kantonrechter: berichten via LinkedIn hadden geen privékarakter
De kantonrechter bleek de zaak een stuk ernstiger op te nemen dan de werknemer. Volgens de rechter is het versturen van een e-mailbericht via een medium als LinkedIn dat juist gericht is op zakelijke contacten aan te merken als “benaderen” in de zin van het relatiebeding. Uit de inhoud van het bericht bleek bovendien dat er geen sprake was van een bericht met een privékarakter.

Verder, zo overwoog de kantonrechter, had de werknemer, gelet op zijn opleidingsniveau en arbeidsverleden, zich ervan bewust moeten zijn dat het via LinkedIn benaderen van relaties van zijn ex-werkgever als schending van het relatiebeding zou worden aangemerkt. Weliswaar was de rechter van een van de geadresseerden niet overtuigd dat het hier om een relatie van de ex-werkgever ging, in elk geval bleven daarmee nog drie schendingen van het relatiebeding overeind.

Geen matiging van de boete
In een uiterste poging om zijn financiële schade te beperken verzocht de werknemer de kantonrechter om de boetes te matigen tot nihil omdat zijn ex-werkgever geen schade geleden zou hebben. Maar ook dit argument werd door de kantonrechter van tafel geveegd.

Volgens de kantonrechter is de boete in het relatiebeding bedoeld als een prikkel om dit beding ook daadwerkelijk na te komen. De kantonrechter verwees op het punt van de matiging naar de vaste rechtspraak waarin bepaald is dat er alleen reden kan zijn voor matiging als de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Hiervan was volgens de rechter geen sprake en bovendien had de werknemer op dit punt ook geen relevante argumenten naar voren gebracht.

De werknemer werd dus veroordeeld om in totaal 75.000 euro (3 x 25.000 euro) boete over te maken aan zijn ex-werkgever. Een buitengewoon kostbare aangelegenheid voor het verzenden van drie korte e-mailberichten. Deze uitspraak laat maar weer eens zien dat een werknemer met een relatiebeding voorzichtig om moet gaan met het versturen van wervende berichten via de sociale media.

UPDATE:
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft inmiddels in hoger beroep geoordeeld dat de werknemer de boetesommen toch niet hoeft te betalen. Dat de werknemer door het oog van de naald gekropen is komt onder meer doordat het gerechtshof het van belang achtte dat de berichten die door de werknemer via LinkedIn waren verstuurd, enkele dagen voorafgaand aan het einde van het dienstverband waren verzonden. Een relatiebeding ziet op de periode ná het einde van het dienstverband, aldus het gerechtshof.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1439 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder