Rechter: baas mag zijn werknemers alleen op verjaardag zoenen

18 januari 2015  door Maarten van Gelderen

Nederlanders staan bekend om hun informele omgangsvormen, ook op de werkvloer. Maar als het gaat om de vraag of een werkgever zijn werknemers bij bepaalde gelegenheden (ongevraagd) mag zoenen, lopen de meningen nogal eens uiteen.

Zo moest het gerechtshof in Leeuwarden enige tijd geleden een uitspraak doen over een zaak waarbij het ging om de vraag of een leidinggevende vanwege het ongewenst zoenen van een aantal werknemers op staande voet ontslagen mocht worden.

Leidinggevende zoent twee schoonmaaksters
De werknemer in kwestie (62 jaar oud, 15 jaar dienst) moest vanuit zijn functie onder meer toezicht houden op de schoonmakers binnen de onderneming. Een tweetal schoonmaaksters hadden zich bij de werkgever beklaagt vanwege het feit dat de werknemer hen regelmatig en ongevraagd zoende. Tijdens de procedure voerde de advocaat van de man aan dat de zoenen geen seksuele connotatie hadden, maar puur vriendschappelijk bedoeld waren.

De advocaat omschreef zijn cliënt als een emotionele en betrokken man die zich zeer verantwoordelijk voelde voor het welzijn van zijn medewerkers. Het zou zijn aard ligt om bij iedereen geliefd te willen zijn en hij zou nimmer de bedoeling hebben gehad om de waardigheid van de twee werkneemsters aan te tasten. Van seksuele intimidatie zou dus absoluut geen sprake zijn geweest.

Volgens artikel 7:646 lid 8 BW wordt onder seksuele intimidatie verstaan:

“…enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.”

Het gerechtshof concludeert dat de man wellicht geen seksuele intenties heeft gehad bij het zoenen en hij slechts zijn genegenheid wilde tonen, maar volgens het gerechtshof is het geven van ongewenste zoenen op het werk naar zijn aard wel een vorm van fysiek gedrag met een seksuele connotatie,behalve als het gaat om zoenen bij gelegenheid als een verjaardag, een receptie of een andere bijzondere gebeurtenis waar in de regel ook anderen aanwezig zijn.

Gerechtshof: zoenen alleen toegestaan bij bijzondere gelegenheden
Het gerechtshof formuleerde daarmee dus een algemene regel hoe een werkgever dient om te gaan met het wel of niet (ongevraagd) zoenen van medewerkers. Volgens het gerechtshof is zoenen alleen toegestaan als er sprake is van een bijzondere gelegenheid waarbij ook andere werknemers aanwezig zijn. In dat geval is er dus geen sprake van seksuele intimidatie.

Ontslag op staande voet te zware sanctie
Hoe het afliep met de werknemer in kwestie? Het gerechtshof nam het hem wel kwalijk dat hij de beide schoonmaaksters ongevraagd en tegen hun wil in gezoend had. Aan de andere kant vond het gerechtshof dit grensoverschrijdend gedrag niet zo ernstig dat hij op grond daarvan op staande voet ontslagen had mogen worden. Het gerechtshof concludeerde dat een lichtere sanctie ook had kunnen volstaan. Bij dit oordeel speelde eveneens mee dat de werkgever, ondanks de grote omvang van de organisatie, geen (heldere) gedragsregels had opgesteld met betrekking tot (preventie van) ongewenst gedrag.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder