Rechter accepteert concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst [video]

9 maart 2016  door Maarten van Gelderen

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentie- en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen en deze belangen ook als zodanig schriftelijk omschreven zijn. In een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland concludeerde de kantonrechter dat deze zwaarwegende belangen inderdaad aanwezig waren.

Opmerkelijk genoeg betrof het in deze zaak geen uitzonderlijke functie, maar een werknemer die werkzaam was als zwembadmonteur. In zijn arbeidsovereenkomst met een duur van elf maanden stond een vrij uitvoerig concurrentiebeding. Kort gezegd was het de werknemer op basis van dit beding niet toegestaan om binnen een straal van 30 kilometer rondom de vestigingsplaats van de werkgever concurrerende werkzaamheden te verrichten.

Schriftelijke motivering van zwaarwegende bedrijfsbelangen

Zoals de wettelijke regeling rondom het concurrentiebeding voorschrijft had de werkgever aan het concurrentiebeding een bepaling toegevoegd waaruit de zwaarwegende bedrijfsbelangen zouden moeten blijken. Van dergelijke belangen was volgens de werkgever sprake omdat:

  • de werknemer in het kader van zijn werkzaamheden kennis neemt van klantenlijsten, prijslijsten, kostprijzen, leveranciersgegevens en knowhow van de werkgever;
  • kennisname van deze informatie door directe concurrenten van de werkgever tot grote schade voor de werkgever zou kunnen leiden, en
  • de werkgever er dus een zwaarwegend belang bij heeft om te voorkomen dat concurrenten op oneigenlijke wijze kennis kunnen nemen van deze informatie door de werknemer in dienst te nemen.

De werknemer wil echter bij een concurrent aan de slag en zegt zijn arbeidsovereenkomst op. Hij start een kort geding procedure en vraagt de rechter om het concurrentiebeding te schorsten nu er volgens de werknemer helemaal geen sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Rechter: concurrentiebeding is geldig

De rechter gaat echter niet mee in de redenatie van de werknemer. Volgens de rechter heeft de werkgever voldoende duidelijk gemaakt dat er wel degelijk sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Daarbij laat de rechter meewegen dat:

  • de werkgever de kennis van haar monteurs op peil houdt door hen regelmatig op cursussen te sturen;
  • de werknemer zeer goed op de hoogte is van klantinformatie;
  • de werknemer wetenschap heeft van de prijsstelling van diverse producten en hij bovendien ook bekend is met de omzetten en bedrijfsresultaten.

Ook het argument van de werknemer dat de formulering van de bedrijfsbelangen specifiek gericht had moeten zijn op de zwembadbranche gaat volgens de rechter niet op. De gebruikte (algemene, toevoeging MvG) formulering is volgens de rechter voldoende.

Wel beperkt de rechter het concurrentiebeding in tijd tot een periode van twaalf maanden vanaf het moment dat de werknemer zijn werkzaamheden feitelijk beëindigd heeft. Volgens de rechter is het steeds gebruikelijker dat een concurrentiebeding betrekking heeft op een periode van maximaal twaalf maanden.

Deze uitspraak laat zien dat de ruimte voor werkgevers om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentie- of relatiebeding op te nemen mogelijk groter is dan tot nu toe werd gedacht. De werknemer in kwestie had niet bepaald een uitzonderlijke functie en bovendien was de formulering van de zwaarwegende belangen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer vrij algemeen weergegeven.

Je zou kunnen zeggen dat de gebruikte formulering net zo goed van toepassing zou kunnen zijn op werknemers met een andere (commerciële) functie. Uiteraard zal iedere zaak door een rechter op zijn eigen specifieke omstandigheden beoordeeld worden, maar deze uitspraak zal voor een aantal werkgevers ongetwijfeld aanleiding zijn om ook bij tijdelijke arbeidscontracten een concurrentie- en/of relatiebeding niet op voorhand uit te sluiten.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder