Ontslagaanvraag afgewezen wegens weigering mediation

14 november 2010  door Redactie Ontslag.nl

Soms is deelname aan mediation wat minder vrijblijvend dan vaak gedacht. Zo wees een kantonrechter in Maastricht een ontslagverzoek van een werkgever mede af vanwege het feit dat de werkgever niet bereid was om te proberen het arbeidsgeschil via mediation op te lossen.

Advies bedrijfsarts: mediation

Het ging om een zaak waarbij een werknemer zich tweemaal vlak achter elkaar ziek had gemeld bij zijn werkgever. De bedrijfsarts oordeelde dat geen sprake was van medische beperkingen, maar dat een terugkeer in dezelfde werksetting tot hernieuwde klachten bij de werknemer zou leiden.

De bedrijfsarts raadde de werkgever aan om ‘in- of extern te vragen om bemiddeling of mediation’. Dit advies werd door de werkgever genegeerd. De werknemer werd met betaald verlof gestuurd waarna de werkgever de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Werkgever had werknemer onvoldoende aangesproken op gedrag

De kantonrechter stelde weliswaar vast dat partijen in een impasse waren geraakt in verband met een met een onverenigbaarheid van karakters, maar dit was volgens de kantonrechter (nog) geen reden om de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Volgens de kantonrechter had de werkgever de werknemer niet aangesproken op zijn vermeende negatieve gedrag. Ook waren er van eventuele terechtwijzingen van de werknemer geen verslagen gemaakt. Integendeel, de gespreksverslagen gaven juist blijk van goed en correct functioneren van de kant van de werknemer.

Volgens de kantonrechter had het op de weg van de werkgever gelegen om de werknemer op zijn beweerdelijk negatieve gedrag aan te spreken, dit vast te leggen en vervolgens concrete en controleerbare afspraken met de werknemer te maken om zijn functioneren te verbeteren.

Bovendien vond de kantonrechter dat de werkgever zich onvoldoende had ingespannen om uit de impasse te geraken, bijvoorbeeld door het inschakelen van een mediator zoals de bedrijfsarts had geadviseerd.

Afwijzing ontbindingsverzoek

De kantonrechter was van oordeel dat wellicht door tussenkomst van een mediator alsnog een voor beide partijen aanvaardbare oplossing zou kunnen worden bereikt. In dit kader merkte de kantonrechter nog op dat mediation niet alleen gericht hoeft te zijn op het oplossen van het conflict, maar ook kan worden gebruikt om partijen tot het inzicht te doen komen aangaande hun eigen functioneren.

Het ontbindingsverzoek van de werkgever werd dan ook afgewezen.

Neem advies over mediation serieus

Als werkgever is het dus verstandig om, zeker in een situatie waarbij de bedrijfsarts mediation heeft geadviseerd, dit advies zeer serieus in overweging te nemen. Het klakkeloos negeren van een dergelijk advies kan de kantonrechter doen besluiten om een ingediend ontslagverzoek af te wijzen.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder