Ontslag op staande voet via WhatsApp rechtsgeldig [video]

14 november 2016  door Maarten van Gelderen

De rechtbank in Amsterdam heeft geoordeeld dat een werknemer ook via WhatsApp op staande voet ontslagen kan worden.

Het ging in deze zaak om een horecamedewerker van een restaurant die betrapt was op het roken van een joint. In het restaurant gold een reglement waarin stond:

“Het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middelen tijdens werkzaamheden is ten strengste verboden. Overtreding wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan justitie gerapporteerd en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.”

Werkgever stuurt ontslagaanzegging via WhatsApp

Op de dag van het roken van de joint stuurde de werkgever de werknemer een WhatsApp-bericht met de volgende inhoud:

“Naar aanleiding van het feit dat je zojuist onder werktijd een joint nuttigde maakt dat dit ontslag op staande voet tot gevolg heeft. Je ontvangt hier nog een aangetekende brief van ter bevestiging.”

De werknemer vecht het ontslag aan en betwist in deze procedure dat hij een (aangetekende) brief van zijn werkgever ontvangen heeft. Wel erkent hij de ontvangst van het WhatsApp-bericht. De rechter concludeert, kort samengevat, dat het er niet toe doet hoe de ontslagmededeling de werknemer bereikt heeft. Nu het WhatsApp-bericht in goede orde ontvangen heeft, heeft de ontslagaanzegging op correcte wijze plaatsgevonden.

Rechter: werkgever had kunnen volstaan met mildere sanctie

Uiteindelijk kruipt de werknemer toch nog door het oog van de naald. Volgens de rechter volgt uit het reglement niet dat bij een overtreding noodzakelijkerwijs ontslag op staande voet volgt. De werkgever kan niet goed uitleggen waarom in dit geval niet volstaan had kunnen worden met een lichtere sanctie. Bovendien schreef de werkgever in de ontslagbrief dat de werknemer eerder ook al eens betrapt was op een dergelijk vergrijp. Maar op de zitting moest de werkgever bekennen dat dit niet het geval was.

Al met al voldoende aanleiding voor de rechter om het ontslag op staande voet te vernietigen.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder