Ontslag met wederzijds goedvinden

18 maart 2009  door Maarten van Gelderen

Hoewel er in de media veel geschreven wordt over massa-ontslagen en ontslagprocedures, vindt ontslag nog steeds op grote schaal met wederzijds goedvinden plaats. Meestal dringt de werkgever dan aan op ontslag, in ruil voor een aantal (financiële) voordelen voor u als werknemer. Als u besluit om op het voorstel van uw werkgever in te gaan, is het verstandig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst.

Deze beëindigingsovereenkomst is van belang omdat u:

 • Zonder beëindigingsovereenkomst naderhand met uw werkgever nog discussie kunt krijgen over de vraag wat er nu precies wel of niet afgesproken is.
 • Deze beëindigingsovereenkomst aan het UWV kunt laten zien bij het aanvragen van een eventuele WW-uitkering.

Beëindigingovereenkomsten zijn er in allerlei vormen en maten. Hoewel de inhoud afhankelijk is van het specifieke geval, zijn er een aantal onderwerpen die in bijna elke beëindigingsovereenkomst aan de orde komen:

 • De beëindigingdatum. Uiteraard moet er in de overeenkomst worden opgenomen op welke datum uw arbeidsovereenkomst eindigt.
 • De ontslagvergoeding. Als er een ontslagvergoeding afgesproken is, wordt deze in de overeenkomst genoemd. Soms wordt afgesproken dat de werknemer geen ontslagvergoeding krijgt, maar nog enkele maanden salaris ontvangt en tegelijkertijd wordt vrijgesteld van werk.
 • De eindafrekening. In de overeenkomst wordt opgenomen of, en zo ja, wat er nog wordt afgerekend op het punt van vakantietoeslag, vakantiedagen, dertiende maand en eventuele bonusaanspraken.
 • Het relatie- en concurrentiebeding. Wat is de bedoeling van een dergelijk beding? Moet het komen te vervallen of blijft het in stand? Het is gebruikelijk dat beide partijen hier duidelijke afspraken over maken.
 • Vrijstellen van werkzaamheden. Is het de bedoeling dat u tot de ontslagdatum daadwerkelijk aan het werk blijft of wordt u na een periode van overdracht van uw werkzaamheden vrijgesteld van werk?
 • Getuigschrift en referenties. Vaak wordt afgesproken dat uw werkgever een positief opgesteld getuigschrift en positieve referenties zal verstrekken.
 • Geheimhouding. In het algemeen zal uw werkgever een geheimhoudingsclausule in de beëindigingsovereenkomst willen opnemen. Daarmee wil de werkgever voorkomen dat u de ontslagregeling met andere mensen (collega’s) bespreekt.
 • Bedrijfseigendommen. In de overeenkomst wordt een bepaling opgenomen wanneer en hoe de bedrijfeigendommen (denk aan een lease-auto, laptop, mobiele telefoon en sleutels en toegangspassen) moeten worden inleveren.
 • Finale kwijting. Dit is een bijzondere bepaling die vaak aan het einde van de overeenkomst staat. Met deze bepaling spreekt u naar elkaar toe uit dat u over en weer geen claims of vorderingen meer heeft. Behalve de afspraken die u heeft vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst kunt u elkaar dus niet meer met allerlei zaken lastigvallen.

De beëindigingsovereenkomst wordt in het algemeen opgesteld door (de advocaat van) de werkgever. Houd er dus rekening mee dat de overeenkomst mogelijk ten gunste van uw werkgever is opgesteld. Laat de beëindigingsovereenkomst dan ook altijd door uw eigen adviseur controleren voordat u tot ondertekening overgaat.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1413 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder