Onduidelijkheden over wetsvoorstel Wet werk en zekerheid

30 april 2014  door Maarten van Gelderen

Volgens de Eerste Kamer moet de regering binnenkort nog een stevige schriftelijke toelichting geven op een aantal onderdelen van de Wet werk en zekerheid voordat dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer goedgekeurd wordt.

Dit blijkt uit een voorlopig verslag van de Senaat van 23 april jl. Een groot aantal vragen die vanuit de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) in een notitie aan de Eerste Kamer zijn aangeboden, zijn ongewijzigd overgenomen. De regering zal binnen enkele weken o.a. antwoord moeten geven op de volgende vragen en onduidelijkheden:

  • Waarom kiest de regering ervoor om het (algemeen bekende) begrip “ontslagvergoeding” te vervangen door “transitievergoeding”?

 

  • Onder de nieuwe wet is het niet meer mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer vanwege een reorganisatie te beëindigen. Is de regering bereid om de wet zodanig aan te passen zodat het voor werkgevers in die situatie alsnog mogelijk wordt om via de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden?
  • Vindt de regering het rechtvaardig dat een werknemer die twee jaar (volledig) arbeidsongeschikt geweest is en die daarna een IVA-uitkering ontvangt, ook in aanmerking komt voor een transitievergoeding?
  • Volgens de nieuwe wet mag een werkgever bepaalde scholingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Krijgt een werknemer bij het einde van zijn dienstverband een overzicht van deze kosten van zijn werkgever?
  • Er komt een expliciete scholingsplicht in de wet. Betekent dit ook dat de werkgever in principe de kosten van de scholing van zijn werknemers dient te betalen?
  • In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen volgens de nieuwe wet in principe geen concurrentiebedingen meer opgenomen worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de situatie waarbij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Kan de regering aangeven wanneer hier sprake van is?
  • Wat gebeurt er als een werkgever bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst wel aangeeft dat hij de overeenkomst wil voortzetten, maar vergeet om daarbij aan te geven tegen welke voorwaarden?
  • Tellen de onderbrekingen in een reeks van tijdelijke arbeidscontracten ook mee bij de berekening van het recht op een transitievergoeding?

Het voornemen van de regering is om een deel van de nieuwe flexregels al per 1 juli a.s. inwerking te laten treden. Naar verwachting zal de regering de kritische vragen van de Eerste Kamer dan ook spoedig beantwoorden.

UPDATE 5 mei 2014:
In slechts één week tijd heeft de regering een memorie van antwoord (120 pagina’s) weten op te stellen waarin de kritische vragen vanuit de Eerste Kamer (en de Vereniginig Arbeidsrecht Advocaten Nederland) beantwoord worden.

De belangrijkste conclusie die uit deze memorie van antwoord getrokken kan worden is dat de regering met grote snelheid en vastberadenheid aanstuurt op nieuwe flex- en ontslagregels die voor een deel al per 1 juli 2014 in werking moeten treden. Afgezien van enkele juridisch-technische wijzigingen is de regering niet van plan om het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid op inhoudelijke punten nog aan te passen. De Eerste Kamer zal morgen aangeven hoe de verdere behandeling in de Eerste Kamer zal verlopen. In ons weblog hetnieuweontslagrecht.nl kunt u alles lezen over de (totstandkoming van de) Wet werk en zekerheid.

UPDATE 28 mei 2014:
Inmiddels is de tweede schriftelijke ronde van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer afgerond en zal op dinsdag 3 juni a.s. de plenaire behandeling plaatsvinden. Naar verwachting zal direct daarna over het wetsvoorstel gestemd worden.

In één middag bijgepraat worden over de Wet werk en zekerheid?
De Wet werk en zekerheid zal grote impact hebben op de wijze waarop werkgevers om moeten gaan met arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, flexwerkers en ontslag. Arbeidsrechtadvocaat en veelgevraagd docent Maarten van Gelderen geeft de komende weken op diverse locaties in Nederland een middagseminar over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het flex- en ontslagrecht.

Meer informatie over het middagseminar “De nieuwe flex- en ontslagregels”inclusief alle locaties vindt u hier.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1439 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder