Minister Koolmees stelt wijzigingen ontslagrecht en flexwerk voor [video]

10 april 2018  door Maarten van Gelderen

Enkele dagen geleden presteerde minister Koolmees het wetsvoorstel dat de oplossing zou moeten zijn voor de alom gehoorde kritiek op de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het voorstel voorziet in een aantal wettelijke maatregelen onder de naam “Wet arbeidsmarkt in balans”.

De bedoeling van de aangekondigde maatregelen, die overigens pas op 1 januari 2020 in werking zullen treden, is om de onevenwichtigheid tussen vast en flex weer op te heffen. Het kabinet denkt dat dit kan lukken door een dubbele beweging te maken. Enerzijds worden er een aantal maatregelen voorgesteld die bedoeld zijn om (doorgeschoten) flex onaantrekkelijker te maken, anderzijds worden werkgevers met enkele maatregelen verleid om vaker vaste arbeidscontracten af te sluiten.

De Wet arbeidsmarkt in beweging valt uiteen in drie onderwerpen: flexibele arbeid, versoepeling van het ontslagrecht en een nieuwe methodiek voor het vaststellen van WW-premies.

Maatregelen rondom flexibele arbeid

 • de ketenregeling wordt (weer) gemaximeerd op drie jaar
 • bij cao kan de tussenpoos in de ketenregeling worden bekort van zes naar drie maanden als het gaat om terugkerend tijdelijk werk
 • er komt een speciale regeling waardoor invalkrachten in het primaire onderwijs niet meer onder de ketenregeling vallen (als zij een zieke docent vervangen)
 • oproepkrachten moeten minimaal vier dagen van te voren worden opgeroepen
 • een werkgever moet een oproepkracht na een jaar een vast aantal uren aanbieden
 • payrollbedrijven moeten hun werknemers dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden als de arbeidsvoorwaarden bij de opdrachtgever
 • payrollbedrijven kunnen geen beroep meer doen op de gunstige uitzendregels

Versoepeling van het ontslagrecht

 • rechters krijgen door middel van een nieuwe ontslaggrond (de cumulatiegrond) meer mogelijkheden om een arbeidscontract te ontbinden ook als de werkgever het ontslagdossier niet helemaal op orde heeft
 • bij ontslag op de cumulatiegrond kan de rechter de werkgever veroordelen tot betaling van een extra ontslagvergoeding (bovenop de transitievergoeding) van maximaal 50% van de transitievergoeding
 • als het eerste arbeidscontract direct voor onbepaalde tijd is, mag de werkgever een proeftijd van 5 maanden hanteren
 • werknemers bouwen vanaf de eerste dag van hun dienstverband een transitievergoeding op
 • kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen omdat ze ziek zijn of met pensioen gaan worden gecompenseerd voor eventuele transitievergoedingen die zij moeten betalen

Hoge en lage WW-premie

Werkgevers gaan een lage(re) WW-premie afdragen voor werknemers die een vast arbeidscontract hebben. Een hoge(re) WW-premie gaat dan gelden voor flexwerknemers. Op deze manier hoopt het kabinet werkgevers te stimuleren om werknemers eerder in vaste dienst te nemen.

Het wetsvoorstel moet nog voor advies naar de Raad van State om vervolgens door de Tweede Kamer en Eerste Kamer behandeld te worden. Minister Koolmees verwacht dat de wettelijke maatregelen 1 januari 2020 definitief in werking kunnen treden.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1444 waarderingen, gemiddeld: 7.2 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder