Mag mijn werkgever mijn vakantiedagen afschrijven?

23 maart 2010  door Maarten van Gelderen

Een werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV Werkbedrijf en stelt de betreffende werknemer vrij van werkzaamheden. Bovendien kondigt de werkgever daarbij aan dat hij de nog openstaande vakantie-uren van de werknemer gedurende deze vrijstelling als opgenomen beschouwt. Dit is kort samengevat de situatie waarover een werknemer mij onlangs om advies vroeg. Wel vaker ontvang ik dergelijke vragen waarover kennelijk nogal wat misverstanden bestaan.

Hoofdregel: werknemer bepaalt zelf zijn vakantiedagen

Volgens de wettelijke regels is het uitgangspunt dat de vakantiedagen worden vastgesteld aan de hand van de wensen van de werknemer. Het is dus de werknemer die in beginsel aangeeft wanneer en hoe lang hij vakantiedagen wil opnemen. Van deze hoofdregel kan overigens worden afgeweken bijvoorbeeld doordat de arbeidsovereenkomst of CAO voorschrijft dat de werknemer in bepaalde perioden vakantiedagen moet opnemen. Een dergelijke afwijking komt echter niet veel voor.

Werkgever kan vanwege gewichtige redenen bezwaar maken

Als de werknemer eenmaal heeft aangegeven dat hij op een bepaald moment vakantie wil genieten, dan heeft de werkgever twee weken om hier schriftelijk bezwaar tegen aan te tekenen. Hiervoor moet de werkgever dan wel zogenaamde gewichtige redenen aanvoeren. Het moet dan gaan om een situatie waarbij het inwilligen van het verzoek van de werknemer tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er binnen een kleine cruciale afdeling binnen een bedrijf meerdere werknemers ziek zijn waardoor de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar zou komen.

Terug naar de vraag van de werknemer.

In zijn situatie werd hij door de werkgever vrijgesteld van werk. De werknemer heeft hier schriftelijk bezwaar tegen aangetekend en aangegeven dat hij zich beschikbaar houdt om aan het werk te gaan. Een werkgever kan in die situatie niet verlangen dat de werknemer zijn vakantiedagen opneemt. In een vergelijkbare situatie was dit het oordeel van de kantonrechter in Amsterdam.

De werkgever is dus verplicht om de werknemer bij de eindafrekening alsnog alle opgebouwde en niet-genoten vakantiedagen uit te betalen.

Meer over uw rechten rondom vakantie en verlof leest u hier op Judex.nl.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder