Mag een gedetacheerde werknemer bij de opdrachtgever in dienst treden?

24 april 2018  door Vincent Liemburg

Volgens het CBS werkt ruim 2% van de beroepsbevolking op basis van detachering. Deze werknemers worden door hun werkgever bij een ander, de opdrachtgever, geplaatst om daar hun feitelijke werkzaamheden te verrichten.

Wat nu als deze opdrachtgever een gedetacheerde werknemer benadert om bij haar in dienst te treden?  Of als een gedetacheerde werknemer solliciteert op een vacature bij de opdrachtgever? Kan dat zomaar, ook als er sprake is van een  concurrentie- en/of relatiebeding tussen de gedetacheerde werknemer en zijn werkgever?

Belemmeringsverbod

Uitgangspunt is dat een werkgever die werknemers ter beschikking stelt aan anderen (in de regel zal dit een detacheringsbureau zijn) geen belemmeringen mag opleggen aan de betreffende werknemer om na afloop van de detachering een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de opdrachtgever. Dit wordt door juristen ook wel het belemmeringsverbod genoemd.

Het belemmeringsverbod is opgenomen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Op grond van het belemmeringsverbod in artikel 9a Waadi mag een gedetacheerde werknemer niet belemmerd worden om in dienst te treden bij de opdrachtgever. Dit verbod geldt ook als het detacheringsbureau en de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. Met deze regeling worden gedetacheerde werknemers beschermd, in die zin dat het deze werknemers vrij staat de arbeidsovereenkomst met het detacheringsbureau te beëindigen en bij een opdrachtgever in dienst te treden.

Iedere afspraak die niet in overeenstemming is met het belemmeringsverbod, is op grond van artikel 9a Waadi nietig. Dit betekent dat als er toch een afspraak is gemaakt die in strijd is met het belemmeringsverbod, deze afspraak in juridische zin nooit heeft bestaan. Er kan in dat geval hierop dan ook geen beroep worden gedaan.

Op grond van het belemmeringsverbod mogen de werknemer en het detacheringbureau dan ook geen concurrentie- en/of relatiebeding overeenkomen waarin het de  werknemer wordt verboden bij een opdrachtgever in dienst te treden. Dit staat logischerwijze op gespannen voet met het verdienmodel van een detacheringbureau. Deze wenst vanzelfsprekend te voorkomen dat een werknemer bij een opdrachtgever in dienst treedt.

Het is een detacheringbureau slechts toegestaan om met een opdrachtgever af te spreken dat er een redelijke vergoeding zal worden betaald als de gedetacheerde bij de opdrachtgever in dienst treedt. Dit in verband met bijvoorbeeld de werving of opleiding van de gedetacheerde door het detacheringbureau. Het afspreken van een verbod om bij de opdrachtgever in dienst te treden is niet toegestaan. Het is in principe wel toegestaan om te verbieden dat een werknemer bij een ander (concurrerend) detacheringbureau in dienst treedt.

Gedetacheerde werknemer mag dus bij opdrachtgever in dienst treden

Kortom, het antwoord op de vraag of een gedetacheerde werknemer bij een opdrachtgever in dienst mag treden na afloop van zijn/haar arbeidsovereenkomst met het detacheringbureau kan met een ‘ja’ beantwoord worden.

Neem gerust eens contact met mij of een van mijn collega’s op als u vragen heeft op het gebied van detachering en/of de rechtsgeldigheid van een concurrentie- of relatiebeding.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder