Lengte verbetertraject niet afhankelijk van lengte dienstverband

5 april 2016  door Maarten van Gelderen

Een werkgever is niet verplicht om, bij een situatie van disfunctioneren, de lengte van het verbetertraject afhankelijk te maken van de lengte van het dienstverband van de werknemer. Dit is een van de conclusies van een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het gerechtshof moest in deze zaak in hoger beroep oordelen of de kantonrechter in eerste aanleg terecht tot de conclusie was gekomen dat er aanleiding was om de arbeidsovereenkomst van een directeur van een scholengemeenschap te ontbinden wegens disfunctioneren.

Kantonrechter: ontbinding op grond van disfunctioneren

Volgens de kantonrechter was dit het geval, maar de werknemer legde de zaak in hoger beroep aan het gerechtshof voor. De werknemer (60 jaar, 35 jaar in dienst) voerde onder meer aan dat het verbetertraject (veel) te kort was geweest gelet op de lange duur van zijn dienstverband. Het traject was volgens de werknemer formeel pas in september 2014 begonnen en was in maart 2015, voortijdig, door de werkgever beëindigd toen bleek dat de werknemer nauwelijks tot geen draagvlak meer had bij de medewerkers aan wie hij leiding moest geven.

Het gerechtshof is duidelijk over het verband dat de werknemer legt tussen de lengte van zijn dienstverband en de lengte van het verbetertraject:

“Het hof ziet echter niet in dat de lengte van een verbetertraject afhankelijk moet zijn van de duur van het dienstverband.”

Ten aanzien van de omstandigheid dat de werkgever het verbetertraject voortijdig heeft verbroken merkt het gerechtshof op dat de werkgever niet alleen de verantwoordelijkheid heeft voor het functioneren van de directeur/werknemer, maar ook voor het functioneren en de arbeidsomstandigheden van de andere personeelsleden. Letterlijk merkt het gerechtshof hierover op:

“Deze verantwoordelijkheid kan ook van invloed zijn op de duur van een verbetertraject, met name wanneer het om een leidinggevende gaat zoals in dit geval.”

Het gerechtshof concludeert vervolgens dat de kantonrechter tot de juiste beslissing gekomen is en de werknemer terecht wegens disfunctioneren ontslagen is. Deze uitspraak zal het voor een werknemer een stuk lastiger maken om vol te houden dat een verbetertraject langer zou moeten duren naarmate hij langer bij de werkgever in dienst is. Ook laat deze uitspraak zien dat een werkgever onder omstandigheden een verbetertraject kan afbreken als er bij de ondergeschikte medewerkers geen enkel draagvlak meer is voor het functioneren van de leidinggevende werknemer.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1430 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder