Kweken van hennepplanten aanleiding voor ontslag wegens verwijtbaar handelen [video]

29 maart 2016  door Maarten van Gelderen

Een conciërge van een middelbare school mocht volgens de rechtbank Overijssel ontslagen worden omdat hij door de politie betrapt was op het kweken van hennepplanten.

Bij een huiszoeking trof de politie bij de werknemer een kweekbak aan met 47 hennepplanten daar waar op grond van het Nederlandse gedoogbeleid maximaal 5 hennepplanten voor eigen gebruik zijn toegestaan. De werknemer werd door de politie drie dagen vastgehouden waarna hij zich meldde bij de werkgever en hij het voorval opbiechtte bij zijn leidinggevende.

Werkgever: werknemer kan niet gehandhaafd worden

De werkgever diende daarop een ontslagaanvraag in op basis van verwijtbaar handelen. Volgens de school kon de werknemer niet meer gehandhaafd worden. Er waren inmiddels geruchten op gang gekomen en de school maakte zich zorgen dat bij ouders het beeld zou kunnen ontstaan dat de school niet het veilige pedagogische klimaat zou kunnen bieden dat ouders zoeken. Ook voerde de school aan dat een negatieve beeldvorming zou kunnen leiden tot minder aanmelding van leerlingen. Bovendien, zo gaf de school aan, vervulde de werknemer als conciërge een voorbeeldfunctie. De werknemer voerde verweer en beriep zich onder andere op het feit dat het incident in de privésfeer had plaatsgevonden. De rechter passeerde dit verweer en gaf de werkgever gelijk.

Rechter: werknemer heeft inderdaad verwijtbaar gehandeld

De rechter overwoog daarbij dat de werkgever er terecht veel aan gelegen is dat ouders de school als een veilige omgeving beschouwen met een zo gunstig mogelijk pedagogisch klimaat. Dat er ouders zijn die het onwenselijk vinden dat een medewerker in deze situatie aan de school verbonden blijft, is niet onbegrijpelijk, aldus de kantonrechter.

Opvallend aan deze uitspraak is het feit dat de rechter in zijn overweging met geen woord rept over het verweer van de werknemer dat de gedragingen in de privésfeer hebben plaatsgevonden. Nu is wel vaker door rechters geoordeeld dat bepaalde gedragingen van werknemers in de privésfeer gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsrelatie, maar dan ligt een nadere motivering voor de hand. In deze uitspraak ligt impliciet besloten dat de rechter kennelijk van mening is dat van een conciërge op een (middelbare) school verwacht mag worden dat hij zich ook in de privésfeer niet inlaat met het kweken van hennep.

Tip: neem op 12 of 14 april a.s. deel aan het seminar “De perfecte arbeidsovereenkomst & WWZ actualiteiten. Klik hier voor meer info of inschrijving.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1447 waarderingen, gemiddeld: 7.2 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder