Intrekken aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst leidt tot aanzegvergoeding

17 mei 2016  door Chris Miljoen

De rechtbank in Eindhoven heeft recent bepaald dat in het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst aanvankelijk wil voortzetten, maar dit niet daadwerkelijk leidt tot een voortzetting van de arbeidsovereenkomst, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog tijdig moet worden aangezegd door de werkgever in de zin van artikel 7:668 BW.

Aanzeggen, hoe zat het ook alweer?

Nog even een korte uitleg over aanzeggen. Aanzeggen is de verplichting van de werkgever om zijn werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over de wens van de werkgever om dit contract wel of niet te verlengen. Deze aanzegging moet uiterlijk een (1) maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst hebben plaatsgevonden. De aanzegverplichting geldt bovendien alleen voor tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer. Als de werkgever de wens heeft om de arbeidsovereenkomst te verlengen, is hij verplicht in de schriftelijk aanzegging aan te geven onder welke arbeidsvoorwaarden deze verlenging zal plaatsvinden.

De sanctie op het niet nakomen van de aanzegverplichting is het betalen van een vergoeding door de werkgever aan de werknemer ter grootte van een (1) maand loon. Als de werkgever wel heeft aangezegd, maar te laat, is hij een vergoeding naar rato verschuldigd.

Een werknemer moet binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op het niet nakomen van de aanzegverplichting door de werkgever. Als de werkgever vervolgens niet vrijwillig betaalt, zal de werknemer nog steeds binnen diezelfde periode van twee maanden een verzoekschrift moeten indienen bij de bevoegde kantonrechter.

Werkneemster: werkgever is de aanzegverplichting niet tijdig nagekomen

Volgens de rechter in Eindhoven heeft de werkgever werkneemster niet tijdig geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De werkneemster in kwestie is op 10 november 2014 begonnen bij de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd lopend tot 9 november 2015. Begin oktober 2015 was werkgever blijkbaar tevreden over werkneemster en bood hij haar een verlenging aan van de arbeidsovereenkomst voor een periode van 11 maanden. Helaas werd de werkneemster op 19 en 23 oktober 2015 ziek en is zij naar huis gegaan. Werkgever besloot daarop op 23 oktober 2015 aan werkneemster de volgende mail te sturen:

Gezien uw handelen van heden ochtend en uw bijkomende gedragingen heeft ons doen besluiten uw arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Via deze weg bevestigen wij u hierbij dat uw arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Uw arbeidsovereenkomst zal derhalve per 09-11-2015 van rechtswege zijn beëindigd”.

Vervolgens weigerde de werkgever om de aanzegvergoeding te betalen. De werkneemster laat het hier niet bij zitten en start een procedure bij de kantonrechter. Zij is van mening dat de werkgever te laat heeft aangezegd.

Werkgever: werkneemster wilde zelf stoppen

Op de zitting probeerde de werkgever uiteraard onder de aanzegvergoeding uit te komen en gaf hij aan dat het de werkneemster zelf was die geen verlenging meer wilde. Zij was namelijk op 23 oktober 2015 naar huis gegaan en niet meer teruggekomen, aldus de werkgever.

Kantonrechter: werkgever heeft te laat aangezegd

Daar ging de kantonrechter niet in mee. De rechter concludeerde dat het de werkgever was die het besluit had genomen niet te verlengen en hij verwees daarbij naar het eerdergenoemde e-mailbericht. Helaas voor de werkgever was deze aanzegmail 14 dagen te laat verzonden, met als gevolg dat zij de aanzegverplichting niet tijdig was nagekomen en hij een vergoeding moest betalen ter grootte van een half maandloon.

Tip!
Voorbeeldbrief om aanzegvergoeding te claimen. Als je werkgever niet of niet tijdig heeft aangezegd, kan je met deze voorbeeldbrief een aanzegvergoeding claimen.

Zelf een vraag over aanzeggen? Neem gerust contact met ons op. Onze arbeidsrechtspecialisten helpen u graag.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1304 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder